Dorpshuis toch volgens oorspronkelijk plan

Het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg komt toch op het grasveld tussen het huidige pand van Lidl en de oude mavo. Op de plek waar nu dorpshuis De Olm staat, komt een nieuw pand voor Lidl en waar nu Lidl is, komt het nieuwe dorpsplein.

Foto: Peter Vreeswijk

Foto: Peter Vreeswijk

Dat is het oorspronkelijke plan voor het Hart van Zwanenburg. Na een uitspraak van de Raad van State in augustus 2014 over het bestemmingsplan is er nagedacht over alternatieve mogelijkheden. Er is toen een ‘voorkeursscenario’ gemaakt waarbij het nieuwe dorpshuis op de locatie van de oude mavo zou komen. In dat scenario konden het dorpshuis en het dorpsplein onafhankelijk van de verplaatsing van Lidl gebouwd worden en ontstonden er kansen om onderwijshuisvesting ook een plaats te geven in het Hart van Zwanenburg. Tijdens een informatieavond voor bewoners in september 2015 is dit ‘voorkeursscenario’ gepresenteerd. Aanvankelijk is afgesproken dat de gemeente zou proberen om het terrein van de oude mavo te verwerven voor 1 januari 2016. Later werd de afspraak een maand extra te nemen voor de verwerving.

Geen schikking

Inmiddels is het 1 februari geweest en is duidelijk geworden dat uitvoeren van het voorkeursscenario niet mogelijk is omdat de verwerving niet is gelukt. De betrokken partijen zijn nog niet tot een schikking gekomen die verkoop aan de gemeente mogelijk maakt. De dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en de Ondernemingsvereniging zijn zeer teleurgesteld dat de verkoop niet is door gegaan. Dit betekent dat het oorspronkelijke plan wordt gerealiseerd: het dorpshuis wordt in eerste instantie tegen het pand van Lidl gebouwd en na verplaatsing van Lidl komt het dorpsplein op deze plek. Het oorspronkelijke plan past binnen het vastgestelde ruimtelijk programma. Het dorpshuis kan zonder aanpassingen aan het ontwerp -zoals deze door een overgrote meerderheid van de inwoners van Zwanenburg en Halfweg is gekozen- worden gerealiseerd.

Planning

De bouw kan pas van start kan gaan als er zekerheid is over de verplaatsing van Lidl en een bestemmingsplanprocedure is gevoerd. De gemeente bereidt die procedure nu voor. Als er geen belanghebbenden zijn die bezwaren indienen, kan de bouw van het dorpshuis medio 2017 beginnen. Als er wel bezwaren zijn, duurt dat langer. De bouw van het dorpshuis duurt ongeveer anderhalf jaar.

Lidl
De gesprekken met Lidl bevinden zich in een afrondende fase. De opzet van het plan is ongewijzigd. Lidl heeft een paar verbetervoorstellen gedaan die momenteel worden doorgesproken. Binnenkort wordt ook de overeenkomst voor de verplaatsing afgerond.