Doekje voor het bloeden

Onderzoek naar vervoerbehoefte De Eendracht e.o.

GVB en gemeente vragen bewoners om input voor hun onderzoek naar de vervoerbehoefte

 CeesFisser@Westerpost.nl

Een kleine 50 bewoners uit Wijk10, De Eendracht, kwamen vorige week dinsdag naar een bijeenkomst die Mac Vijn, juriste en bewoner van die wijk, georganiseerd had in een zaaltje van Spark United. Tijdens die bijeenkomst gaven een marketeer van het GVB en een medewerker mobiliteit van de Gemeente Amsterdam een toelichting bij de start van een grootschalig (buurt)onderzoek naar de behoefte aan (openbaar) vervoer in die wijk. De onderzoekers wilden van de bewoners weten: Hoe kunnen we zo’n onderzoek het beste organiseren? Wat moeten we vragen? En waarmee moeten we rekening houden?

 

Aanleiding

Voor degenen die de situatie van het openbaar vervoer (ov) in de woonwijk De Eendracht niet kennen of een samenvatting daarvan willen; het GVB is enkele jaren geleden gestopt met ‘de lus van Bus21’ door die wijk via de Bok de Korverweg. Hierdoor raakten ruim 2400 bewoners verstoken van normaal openbaar vervoer. Loopafstanden van meer dan 800 meter naar de dichtstbijzijnde ov-halte zijn geen uitzondering. Ook de terreinen van Sportpark De Eendracht, de ondernemers in het Rijk van de Keizer en de Tuinen van West werden niet langer door het GVB bediend.

De bewoners, gesteund door Mac Vijn, spanden een juridische procedure aan tegen het GVB. Hoewel zij niet in het gelijk gesteld werden, lieten de bewoners het er niet bij zitten. Vijn vroeg aan de nieuwe wethouder Verkeer van Amsterdam, Sharon Dijksma (PvdA) om de situatie in een gesprek te mogen toelichten. De uitkomst van dat gesprek is de toezegging voor het houden van een onderzoek naar de (openbaar) vervoer behoefte van de bewoners in de wijk De Eendracht en de behoefte van andere doelgroepen.

 

Doel van de bewonersavond

Eén ding maakten de vertegenwoordigers van GVB en de gemeente direct duidelijk: “De lus van Bus21 komt niet terug.” Maar het GVB en de gemeente willen – naar eigen zeggen – “een optimaal product leveren”. Vijf bewoners verlieten daarop teleurgesteld de zaal.

De vraag van de gemeente was: “Welke aspecten zitten er aan ‘de bus’ dat bewoners die terug willen?” Want daarna kan het GVB en de Gemeente kijken of er alternatieven voor zijn. Dat riep meteen een tegenvraag op: “Is er geld voor? Want kost het onderzoek alleen al zoveel, dat er geen geld voor een oplossing overblijft” Er (b)lijkt voldoende budget te zijn. Althans: tijdens en na het buurtonderzoek gaat de gemeente na, welk alternatief het meeste draagvlak heeft. Dat zal snel financieel worden doorgerekend. Er is dus een – niet genoemd – budget beschikbaar!

 

Onderzoek doen

Een extern bureau zal het onderzoek uitvoeren. Daarom gebruikten GVB en Gemeente de bijeenkomst vooral om erachter te komen wat de bewoners en ondernemers belangrijk vinden. Zo vroeg een bewoner: “Gaat het alleen om (aanvullend) ov naar de dichtstbijzijnde halte van het GVB, of ook om ov naar een andere plek, verder in Geuzenveld/Slotermeer, bijvoorbeeld de markt op Plein’40-’45?” Het antwoord luidde: “Als die wens duidelijk uit het onderzoek blijkt, en het een breed gedragen wens is, dan zal ook daar naar gekeken worden.”

Zo werden er gemakkelijk meer dan 10 verschillende gebruikersgroepen van het ov genoemd, die in het onderzoek betrokken moeten worden, waaronder o.a. de spelers en supporters van de sportclubs en de bewoners van het Tuinpark Bijenpark.

 

Onbegrip

Toch bleef er bij de bewoners veel onbegrip over de situatie. “Alsof de winst bij het GVB zou moeten komen van het opheffen van de 5 haltes in ‘de lus van Bus21’, terwijl vooral de oudere buurtbewoners (15% van de bewoners is 65+’er) er de dupe van zijn.” Een van de bewoners formuleerde het zo: “U verwacht dat wij meedenken over Plan B, omdat u Plan A (de lus van bus21) niet wilt uitvoeren?!” Ook werd het nut van het doen van onderzoek in twijfel getrokken, “alsof het nog niet duidelijk is, dat bewoners de lus terug willen!” Volgens het GVB en de gemeente Amsterdam is de vervoerbehoefte in de wijk en omgeving inderdaad niet duidelijk en is het onderzoek erop gericht om juist dat helder te krijgen.

 

Tips

De bewoners hadden diverse goede suggesties en tips voor het te houden onderzoek. Bijvoorbeeld: Kondig het onderzoek vooraf aan, bij voorkeur via een bewonersbrief. Onderzoek zou kunnen via een enquête die bewoners zelf thuis kunnen invullen, maar bij huisbezoeken zal je meer response krijgen. Kijk bij huisbezoek niet alleen naar de behoefte van degene die de vragen beantwoordt, maar ook naar de behoefte bij andere gezinsleden. Benader bewoners overdag, en niet alleen ’s avonds, omdat mensen ’s avonds de deur niet open doen.

 

Vervolg

Het GVB en de gemeente willen het onderzoek nog vóór de zomervakantie houden. De bewoners hebben er weinig vertrouwen in, dat er een reële, betaalbare oplossing komt. Mac Vijn: “Maar wellicht dat het onderzoek de behoefte van de bewoners zo duidelijk in kaart brengt, dat we daarmee alsnog bij B&W en de Gemeenteraad de terugkomst van een bus door onze wijk kunnen bepleiten.”