Dodenherdenking woensdag 4 mei in Badhoevedorp

De Dodenherdenking begint ook dit jaar in ons dorp met een herdenkingssamenkomst in de kapel van De Meerwende.
Aanvang 15.00 uur. De bewoners van dit zorgcentrum (Kam. Onneslaan 131) hebben allemaal de oorlogsjaren 1940 – 1945 meegemaakt.
Mevrouw Mien Rensen – Schrama en mevrouw Anna Meekel – van den Berg hebben beiden hun herinneringen aan die tijd opgeschreven. Zij zullen hun getuigenisverhaal tijdens de samenkomst uitspreken. Er zal een programmaboekje zijn, er klinkt mooie muziek en gedichten worden gelezen.
De eerste spreker is Afra van Wijk van het verplegend personeel; zij vertelt een ontroerend verhaal. De tweede spreker is de heer Paul Boersma, namens het 4 mei comité Badhoevedorp – Lijnden. De organisatie van de samenkomst is, als steeds, in handen van de werkgroep herdenkingen.
Het thema van deze herdenking is: “Herdenken: een goede zaak. Weet dat ik hier naast je sta”. Dit is gekoppeld aan het nationale thema van de dodenherdenking: :VRIJHEID GEEF JE DOOR”. Na de samenkomst en na de koffie stelt pastor mevrouw Mien van Zoelen zich voor, samen met de heer Paul Boersma en de heer Jaap Buis, een korte plechtigheid te houden, buiten bij de vlag in de tuin voor het zorgcentrum. Als het weer niet al te zeer tegen zit, uiteraard. Met nadruk wordt gesteld dat mensen van buiten De Meerwende  welkom zijn.

De Raad van Kerken Badhoevedorp – Lijnden zal een herdenkingsdienst houden in Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Deze dienst begint om 19.00 uur.
Er is veel aandacht voor de Haarlemmermeerse verzetsstrijder Matthijs Verkuijl, bekend als Pa Verkuijl. Zijn levensgeschiedenis  wordt verteld, er is muziek, er worden gedichten gelezen. De dienst duurt tot 19.40 uur.

Aansluitend begint de plechtigheid bij het oorlogsmonument, gelegen naast de kerk aan de Snipstraat, om 19.45 uur. De heer Paul Boersma,
interim voorzitter van het 4 mei comité Badhoevedorp – Lijnden, heet iedereen welkom en geeft daarna het woord aan de gastspreker. Dit jaar is het de heer Tom Horn, wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van de Haarlemmmermeer. De Taptoe wordt geblazen om 19.58 uur, waarna de twee minuten stilte worden gehouden. De kranslegging volgt na het door alle aanwezigen gezongen Wilhelmus.
Vele jaren geleden heeft de Oranje Nassau School het monument  geadopteerd. Kinderen van de school betrekken de erewacht, anderen lezen gedichten. De woorden “NOOIT MEER” zullen voor alle leerlingen meer duidelijk moeten worden.
Het bloemendefilé door alle aanwezigen sluit de Dodenherdenking af. Het KLM Orkest verleent haar zeer gewaardeerde medewerking door het spelen van passende muziek tijdens dit defilé. Ook dit jaar zullen extra stoelen op het grasveld staan, voel u vrij daarvan gebruik te maken.
Namens het 4 mei comité,
Truus Peters.