Dichter bij de natuur door ecokas van het Comenius Lyceum

Het Comenius Lyceum en de Hortus Botanicus Amsterdam gaan samenwerken in een uniek project! Midden in het nieuwe gebouw van deze school voor havo en vwo in Amsterdam Nieuw-West komt een enorme ecokas van ruim 300 vierkante meter. De school richt deze kas de komende maanden samen met de Hortus in. In deze kas komen – leerlingen van het Comenius Lyceum vanaf januari 2018 direct in contact met plantensoorten en gewassen, waarmee zij onderwijs krijgen in duurzaamheid en natuurbeleving.

Leerlijn in duurzaamheid

Het Comenius Lyceum heeft in 2014 haar doorlopende leerlijn in duurzaamheid ingevoerd: het econasium. Inmiddels doen leerlingen in alle leerjaren projecten die in het teken staan van duurzaamheid. Zo onderzoekt klas 1 de impact die leerlingen zelf hebben op hun omgeving en het milieu, onderneemt klas 2 een aantal studiereizen in het kader van natuurbeleving en duurzaamheid en zetten derdeklassers een eigen duurzame onderneming op. In de bovenbouw -zoeken leerlingen in kleine teams naar een oplossing van duurzaamheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld hoe kun je mensen duurzaam gedrag aanleren? Dat onderzoeken leerlingen met gedragswetenschappers van de Universiteit Groningen.

Schoonheid en toekomst

De Hortus Botanicus Amsterdam is een museum met een levende plantencollectie. Vanuit haar missie brengt de Hortus al meer dan 375 jaar mensen in contact met de plantenwereld. Zij maakt hen bewust van de schoonheid van deze wereld en het belang van planten voor de mensheid en de toekomst. De Hortus en het Comenius Lyceum hebben daarmee een gezamenlijk doel.

Verantwoorde wereldburgers

Begin januari 2018 neemt het Comenius Lyceum haar nieuwe onderkomen in gebruik. De samenwerking met de Hortus beperkt zich niet tot inrichting van de grote ecokas. Samen gebruiken zij deze kas voor educatie over natuurbeleving en duurzame teelt van gewassen. Niet alleen voor leerlingen van het Comenius, maar ook voor voor leerlingen van basisscholen in Amsterdam en buurtbewoners. Zo leiden we de jeugd van Amsterdam samen op tot verantwoorde wereldburgers met kennis over duurzaamheid.