Deur tot deur Run Diabetes fonds

Deur tot Deur Run Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meer: ruim € 5055,89… voor het Diabetes Fonds

De Deur tot Deur Run, oftewel de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meer € 5055,89 opgeleverd. Meer dan 45 vrijwilligers gingen in de laatste week van oktober in Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meer op pad. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen en te genezen.

‘Bedankt, Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meer! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet’, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. Nieuw dit jaar was de benaming van de collecteweek: De Deur tot Deur Run. Naast het geven aan de deur, konden mensen in Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meer ook collectanten online sponsoren die zoveel mogelijk deuren probeerden langs te gaan. Daarnaast was het ook mogelijk om een online collectebus aan te maken.

Gevolgen van diabetes

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere week komen er in ons land 1000 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.

Oplossingen door onderzoek

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich hiervoor in en betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes.

Niemand aan de deur gehad?

Inwoners van Badhoevedorp, Lijnden en De Nieuwe Meerdie geen collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 66 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl.