Deelraad tégen opheffen stadsdelen

 

Uit de stadsdeelraad

 

Nieuw-West – Ook voor actieve burgers die de videoregistratie van de bijeenkomst op 11 oktober achteraf gezien hebben, was de inbreng van meesprekers Eisse Kalk en Herman van Wissen inspirerend. Vandaag en 7 november moeten de leden van de Amsterdamse gemeenteraad ervan overtuigd worden, geen overhaaste beslissing te nemen over de toekomst van de stadsdelen. Want dat is niet in het belang van ons, burgers!

 

Cees Fisser (#CehabeeF)

 

Burgemeester & Wethouders van Amsterdam hebben aan de gemeenteraad plannen voorgelegd voor de toekomst van de stadsdelen. Het komt erop neer dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, veel bevoegdheden van de stadsdeelraden (weer) centraal bij de gemeenteraad komen te liggen. De meningen hierover lopen uiteen. VVD en CDA vinden ‘re-centralisatie’ prima. De SP vindt het omgekeerde: het bestuur over wijken zou juist dichter bij burgers moeten liggen; bij gekozen ‘wijkraden’. De fracties van CDA en SP waren niet aanwezig toen PvdA, BNW81, D66, GroenLinks en TvA op 11 oktober het B&W-voorstel bespraken. VVD-er Frans Slats was alleen aanwezig “uit respect voor de bewoners”. “Dat de deelraad over zijn eigen toekomst spreekt, is als aan een kalkoen vragen, wat er met Kerst op het menu staat”, aldus Slats.

 

Stadsdelen kortwieken

Er hadden zich twee meesprekers van het ‘Burgerinitiatief Locale Democratie Amsterdam’ aangemeld; Eisse Kalk en Herman van Wissen. Het Burgerinitiatief bestaat uit actieve burgers, waar ook bewonersorganisatie Eigenwijks bij betrokken is. Kalk is directeur geweest van het Instituut voor Publiek & Politiek, dat burgers stimuleert zich actief te bemoeien met de politiek in de democratische rechtstaat die Nederland pretendeert te zijn.

Eisse Kalk riep de gemeenteraad – via de stadsdeelraad Nieuw-West – op, niet in te stemmen met het voorstel van B&W: “Zo’n besluit moet uitgesteld worden tot ná een ‘brede maatschappelijke discussie’ met actieve bewoners over de bestuursstijl die het beste bij de bewoners aansluit. De stijl van het lokale bestuur kan per stadsdeel verschillen. Zo heeft Nieuw-West te maken met stedelijke vernieuwing; iets wat in sommige andere stadsdelen niet of nauwelijks aan de orde is.”

Kalk en Van Wissen (voorzitter / vrijwilliger Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert) veegden de vloer aan met de mantra van B&W “Eén Amsterdam, één opgave”. Hierdoor zouden veel van de bevoegdheden die nu bij de stadsdelen liggen, teruggehaald worden naar de gemeenteraad. Zo’n ontwikkeling sluit niet aan bij wat veel burgers/bewoners willen.

 

Brede maatschappelijke discussie

De reden voor de B&W-voorstellen, ingebracht door GroenLinks wethouder Andrée van Es, bezuinigen op de bestuurskosten, is niet bewezen. In Nederland zijn diverse voorbeelden, o.a. in Enschede en Den Haag, waar een andere bestuursstructuur – bijvoorbeeld met wijkwethouders als aanspreekpunt voor een wijk – tot betere resultaten leidt dan de huidige Amsterdamse structuur. Alle reden dus om een brede maatschappelijke discussie te starten, waaruit per stadsdeel de behoefte van actieve burgers zal blijken.

 

Burger en stadsdelen in bedwang

Ook de raadsleden Gerard Molewijk (BNW81) en Herman Mulder (D66), die de plannen van Van Es gedetailleerd bestudeerd hadden, hebben er geen goed woord voor over. Zo leidt terugkeer naar centrale beslissingen voor (bijvoorbeeld) ‘Bestemmingsplannen’ niet tot betere besluiten. Integendeel; juist lokale belangen kunnen door betrokken stadsdeelraden beter worden meegewogen. In totaal benoemden Molewijk en Mulder 12 stellingen waarom de plannen van Van Es niet goedgekeurd mogen worden. Van deelraden zou niet veel méér overblijven dan een ‘praatgroep’ zonder bevoegdheid om zelf beleid te maken/vast te stellen.

Op het gevaar af te worden beticht van ‘eigen baantje behouden’, uitte ook stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud namens het DB zijn bedenkingen bij de plannen van B&W: “Nog niet zo lang geleden vonden B&W de fusie van de stadsdelen tot de huidige 7, de gewenste verbetering om de dienstverlening aan de burger efficiënter en effectiever te organiseren. En nu ineens zou het bestuur teruggebracht moeten worden tot één centrale stad?”

 

Vervolgactie

De raadsleden van PvdA, D66, GroenLinks, BNW81 en TvA hebben afspraken gemaakt over het opstellen van een ‘resolutie’ (formele verklaring). Die resolutie moet de gemeenteraadsleden vandaag, 17 oktober, én 7 november op andere gedachten brengen. Maar de deelraad gaf er geen blijk van, de door Kalk bepleite ‘brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de deelraden’ te willen opstarten. Een gemiste kans!

Gerard Molewijk: “Van Es wil huidige stadsdelen kortwieken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.