De vrije stad

Wat New York is voor Amerika, is Amsterdam voor Nederland. De stad van de vrijheid! Vrijheid om te wonen met wie je wilt, vrijheid om te zijn wie je bent en vrijheid om je te vermaken in je vrije tijd. Maar zoals het politieke klimaat in Amerika is veranderd, zo is de sfeer in Nederland ook aan het veranderen. Maar wat merken we daarvan in Amsterdam? Tijdens een 4-tal ontmoetingsavonden gaan we daarover met elkaar in gesprek. Elke avond komt er een ander aspect aan de orde. De ene keer gaat het over ouderen, een andere keer specifiek over sport. Maar telkens is iedereen welkom om mee te doen, mee te praten, meningen te delen en andere Amsterdammers te ontmoeten.

Elke avond zijn er speciale, inspirende gasten aanwezig en spelen het Wie-van-de-drie-spel, waarbij vooroordelen over elkaar op een speelse manier worden doorbroken. Iedere avond is gratis en begint om 20.00 uur en eindigt met een verloting rond 21.30 uur.

Iedere avond brengen we verschillende Amsterdammers met elkaar in contact. Zo wordt het mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen over De Vrije Stad in al haar aspecten. En hoe we prettig met elkaar kunnen leven, door elkaar de ruimte te geven en te respecteren. Dus: zet deze data alvast in je agenda en wees welkom!

Bijeenkomst 1:  woensdag 7 november: film STILLE DORST en is er een nagesprek met regisseur Claire Zhou in de OBA-Slotermeer, Slotermeerlaan 103 E;

Bijeenkomst 2:  woensdag 14 november: Roze ouderen in de stad in het Huis van de Wijk het Pluspunt, Albardakade 5-7;

Bijeenkomst 3: woensdag 21 november: Waarom zijn wij Nederlander? in het Huis van de Wijk aan de Chris Lebeaustraat 4;

Bijeenkomst 4:  woensdag 28 november: Iedereen sport, met de film UITGESPROKEN en vertegenwoordigers van de John Blankenstein Foundation in de OBA-Osdorp, Osdorpplein 16;

Per avond wordt nog een uitgebreider programma aangekondigd. Kijk voor de eerste avond op de facebook-pagina De Vrije Stad #1 filmvertoning Stille dorst.

Het beloven weer vier bijzondere en waardevolle avonden te worden.

Meer informatie bij Ad van Dam: a.v.dam@planet.nl en Ilias Zian: ilias.zian@gmail.com

Deze avonden worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Gemeente Amsterdam Nieuw West en het Bob Angelo Fonds.