De toekomst begint nu

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Tijdens de SDC-vergadering op 28 mei kwamen verschillende ontwikkelingen aan bod die pas in 2020 actueel worden, maar nu al aandacht vragen.

CeesFisser@Westerpost.nl

Ton Stor over de bijeenkomst voor Betaald parkeren in Geuzenveld: “toch wel een heel klein beetje grimmig”.

Bij het agendapunt ‘Rondje gebieden’ rapporteerde Ton Stor (Geuzenveld, Slotermeer & Sloterdijken; VVD) over zijn bezoek op 27 mei aan de inloopbijeenkomst over uitbreiding van Betaald parkeren in Geuzenveld. Hij vond de bijeenkomst, waarop zo’n 300 buurtbewoners aanwezig waren, “toch wel een heel klein beetje grimmig. Ik had niet anders verwacht, maar de buurtbewoners hebben gezegd wat ze mogen zeggen.”

Uit het gebied Slotervaart vertelde Hans van der Straeten (VVD) dat hij een bijeenkomst bezocht had voor ondernemers van het Sierplein. Ambtenaren van de Centrale Stad deelden mee dat de openbare ruimte van dat plein in 2020 wordt ‘herontwikkeld’ en dat zij de winkeliers en marktkooplieden om advies vragen. De winkeliers waren overigens teleurgesteld over de financiële bijdrage die zij kregen voor het plaatsen van bewakingscamera’s in hun winkels. Daarnaast was Dirk van den Broek niet te spreken over de fiets-/scootersluizen. Want klanten nemen hun winkelwagentje mee naar hun auto (en dat is logisch), “maar het kost DvdB veel extra tijd aan personeel om die karretjes – maximaal 5 per keer – door de sluis terug te halen. Tot slot werd het idee geopperd om ook een markt op zaterdag te houden.”

Mario van Dregt (De Aker, Sloten en Nieuw Sloten [DASNS]; 50Plus) vroeg aandacht voor veiligheid. “Want op een informatiebijeenkomst voor De Aker over inbraakbeveiliging, waarvoor 7600 bewonersbrieven verspreid waren, kwamen slechts 52 burgers af.” Veiligheid staat op nummer één in het Gebiedsplan 2019 DASNS en Van Dregt wil met de SDC-leden nagaan hoe de SDC daarop een verbeterslag kan maken.

 

Stopverbod in middenberm

Inspreker de heer Postma brak een lans “voor strenge handhaving van het stopverbod in de middenberm van de President Allendelaan.” Eerder dit jaar had Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) het Dagelijks Bestuur (DB) al attent gemaakt op de vertraging die een ambulance ondervond, toen die met zwaailicht en sirene werd opgehouden door auto’s die niet konden uitwijken in de middenberm, omdat die berm vol geparkeerd stond met auto’s. Het betreft het gedeelte bij het veldje in het Sloterpark dat vaak en veel in gebruik is om te barbecueën. Aan de hand van lichtbeelden toonde Postma aan, dat men zich kennelijk niet houdt aan het stopverbod dat op diverse plaatsen in de middenberm met borden is aangegeven. Ook had hij nagedacht over een oplossing. “Leg ‘kiss & ride’ stroken aan op de parkeerstrook bij het barbecueveldje om families uit auto’s te laten uitstappen en spullen uit te laden, en verwijs de chauffeurs daarna voor een parkeerplek naar de parkeerplaats van Sportcentrum Ookmeer, achter ClubWest.”

Portefeuillehouder Toezicht en Handhaving, Emre Ünver (GroenLinks) dankte Postma voor diens presentatie; vooral voor het meedenken en het geven van ‘oplossingsrichtingen’. Ook Ünver vindt: “De hulpdiensten moeten vrijbaan hebben!” Hij gaat de kwestie in het DB bespreken met portefeuillehouder Openbare ruimte en Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) en komt er – zo mogelijk vóór het zomerreces – op terug.

 

Schriftelijk antwoord op mondelinge vragen

SDC-voorzitter Pieter Nijhof (Osdorp, GroenLinks) deelde mee, dat het DB de antwoorden op schriftelijke en mondelinge vragen over de concept ‘Nota Parkeermaatregelen in Nieuw-West’ schriftelijk gaat beantwoorden, vóór de behandeling van die nota op 11 juni in de SDC. Van der Straeten zei “van het DB te verwachten dat de antwoorden uiterlijk een week voor de behandeling verspreid worden”. Portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) merkte op “dat de antwoorden in de DB-vergadering van 4 juni besproken worden, en dat ze dus mogelijk pas in de ochtend van 5 juni naar de SDC gaan.” Van der Straeten zei daar begrip voor te hebben.

 

Uitwerking Marktvisie

Namens het DB presenteerde Arnold Faber een uitwerking van de Marktvisie voor ons stadsdeel. Globaal zijn er drie opgaven om de markten de komende jaren te verbeteren:

–  Minder leegstand (ongebruikte marktplaatsen) door een betere spreiding van wijkmarkten in het westelijk deel van Amsterdam;

–  Mogelijke markt met een ruim aanbod van niet-dagelijkse benodigdheden die een gebied overstijgende functie heeft, in het Centrum Nieuw-West (voorheen Osdorpplein);

–  Mogelijke periodieke thema-markten ter ondersteuning van Centrum Nieuw-West als stadsdeelcentrum.

Daarnaast vroeg het DB aan de SDC-leden per marktlocatie, met welke specifieke zaken zij rekening moet houden.

Zie verder agendapunt 9 van de vergadering: nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/581489/ .

 

Gebiedsplannen 2020

Het DB wil de komende maanden bij veel gelegenheden met burgers in gesprek gaan over onderwerpen die in hun buurt spelen. Letterlijk staat in een memo aan de SDC: “Het participatietraject bestaat uit gebiedspop-ups, waarbij de gebiedsteams samen met de collega’s van de directies de straat op gaan. Zij gaan in gesprek met bewoners, partners en ondernemers over specifieke thema’s en onderwerpen. De pop-ups zijn niet alleen bedoeld om informatie op te halen over wat beter kan, maar ook en vooral om gezamenlijk een vertaalslag te maken van opgaven naar concrete oplossingen en activiteiten: co-creatie. Samen aan de tekentafel voor het beste resultaat. […] Deze gebiedspop-ups voeren we gedurende het hele jaar op strategische momenten door.” Dat klinkt veel belovend.

Op een planning van de gelegenheden waarbij het stadsdeel inhoud wil geven aan de participatie, is de verdeling over de vier deelgebieden van Nieuw-West in de maand juni behoorlijk uit balans. Dat wil zeggen: 6 in Osdorp; 4 in Slotervaart; 3 in Geuzenveld-Slotermeer en (slechts) 1 in De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Maar het jaar is nog niet om…