De sportvelden van Badhoevedorp

De nabije toekomst .

Alweer een tijdje geleden was er een informatie avond in Badhoevedorp waarin gemeentelijke ambtenaren en een ingehuurd bureau uitlegden wat er gaat veranderen voor de sportaccomodaties in Badhoevedorp.

Onderdeel van de omlegging van de A9 is het verplaatsen van de meeste sportverenigingen van Badhoevedorp naar de lokatie ten zuidwesten van de kruising Sloterweg/ Schipholweg. Die lokatie is nu nog landbouwgrond en eigendom van een drietal particulieren of bedrijven.  Op een vraag uit het publiek of die eigenaren hun grond wel zouden willen verkopen werd laconiek geantwoord dat de eigendom zo niet goedschiks dan maar kwaadschiks zou worden verworven. In het laatste geval zou de gemeente die grond “gewoon onteigenen” . Dat zou geen enkel probleem opleveren en daarmee leek de kous af. Als er maar weer gesport kan worden !

Maar is het wel zo voor de hand liggend??

De redenen van verplaatsing van de sportvelden.

Een van de aanwezigen stelde de vraag wie de eigenaar is van de grond waarop de verenigingen Kombij en Badhoevedorp nu spelen . Dat bleek de  gemeente te zijn. De volgende vraag was waarom de sportverenigingen eigenlijk weg moesten van die plaats, want de omgelegde A9 gaat erlangs en niet eroverheen . Dus waarom al die moeite?

Het antwoord was dat de gemeente die grond verkoopt aan een bouwonderneming , die er woningen gaat neerzetten. De vervolgvraag liet zich raden: waarom nu en wat heeft dat met de omlegging van de A9 te make Het bleek dat de gemeente “nat ” is om een groot gedeelte van de omlegging van de A9 zelf te betalen , ruim 100 miljoen. En om dat te financieren wordt de grond waarop de sportverenigingen nu tot tevredenheid spelen aan een bouwonderneming verkocht. Saillant detail is dat de woningen aan de buitenkant als een soort geluidsscherm moeten dienen tegen het lawaai van de nieuwe A9. Woningen als geluidsscherm is voor Nederland  een gloednieuw fenomeen. Zelfs als er geen crisis was, lijkt het zeer moeilijk om daar kopers voor te vinden….

De gemeente denkt dus haar schuld aan de omgelegde A9 terug te winnen door de grond van de sportvelden te verkopen voor woningbouw.

Maar er moet ook gesport kunnen worden. Dus hoe verder?

Sport en groen.

Er schijnt een gemeentelijke norm te zijn voor ” groen” . Elke inwoner van een heeft recht op een aantal vierkante meters groen in zijn woonkern. De Dorpsraad heeft zich  nogal druk gemaakt over het verloren gaan van veel groen .

De gemeente combineert nu groen en sport door de sportvelden te verplaatsen naar de zuidwestkant van Badhoevedorp. Daarmee vangt zij twee vliegen in één klap, want de hoeveelheid groen per inwoner neemt sterk af omdat er zoveel woningen in Badhoevedorp worden bijgebouwd . Dus sportvelden met groen eromheen aan de rand compenseren dat weer mooi!

Maar nu weer terug naar het begin en onze vragensteller : hoe verwerft de gemeente de grond voor de toekomstige sportvelden? Door de eigenaren simpelweg te onteigenen. Extra wrang werd het toen de ambtenaar tussen neus en lippen door vertelde dat één van die eigenaren zelf woningen had willen bouwen op zijn grond. Die vist naast het net doordat hij wordt onteigend.

Moraal van dit verhaal.

De gemeente heeft een enorme voorrrangspositie op particulieren waar het grondeigendom en onteigening betreft. Ze verkopen grond om daaraan te verdienen ( om hun deel van de omlegging te betalen) , verplaatsen de gebruikers, de sportverenigingen  en daartoe onteigenen ze weer andere ,particuliere eigenaars. Die hebben geen poot om op te staan.

Een bijkomend pikant detail is dat het nog maar zeer de vraag is of al die nieuw te bouwen woningen verkocht zullen worden, het is immers  crisis op de woningmarkt. De gemeente reageert niet op vragen hierover . Kennelijk denkt de gemeente Haarlemmermeer dat de crisis zich buiten haar gemeentegrenzen afspeelt. Mocht dat niet het geval blijken te zijn, dan weet u wie de rekening gaat betalen: de burgers van Haarlemmermeer.

Wordt vervolgd.

Mr. M. Straatmeijer

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.