De Piekeraar en de lucht

Deze maand heb ik weer heel veel gepiekerd – vooral over allerlei zaken waar om de een of andere reden een luchtje aan zit. Ik ben blij dat ik al mijn zorgen weer met u mag delen!

Alhoewel het bijna niet anders kon kwam de bevestiging van het RIVM dat het met de kwaliteit van de lucht in ons dorp, omsloten door luchthaven en snelwegen, toch wel treurig is gesteld. De uitstoot van ultrafijnstof is zo dramatisch, dat vooral kinderen met luchtwegproblemen, zoals astma, hier beduidend meer hinder van ondervinden dan elders.

Met als gevolg dat ze daardoor meer medicijnen moeten gebruiken. Maar niet alleen mensen met luchtwegproblemen, ook ‘gezonde’ kinderen en volwassenen krijgen klachten van al dat ultrafijnstof: kortdurende vermindering van de long- of hartfunctie! Een jaar of twee terug concludeerde een onderzoek van de GG & GD al dat mensen in deze regio gemiddeld 8 maanden korter leven dan daarbuiten. De reactie van Schiphol roept bij mij toch wat vragen op. Want sinds wanneer is kwaliteit van leven een van de speerpunten van de luchthaven? En nog mooier, Schiphol wil alsmaar groeien en groeien, maar werkt nu aan een actieplan om de uitstoot van ultrafijnstof te reduceren? Schiphol gaat kijken naar brandstofbesparing en het gebruik van schonere brandstoffen. Maar is dat in het kader van onze gezondheid of de eisen die klimaatakkoorden aan de luchthaven opleggen? Ik maak me toch wel zorgen. En wegwuiven dat je hier dan maar niet moet gaan wonen …

In dat verband vraag ik me ernstig af hoe dit soort stukjes nieuws gaan overkomen bij al die nieuwe bewoners van ons dorp. Als de wijk Schuilhoeve ooit nog gebouwd gaat worden dan mogen bewoners daar niet eens meer klagen over Schiphol. Maar je gaat toch niet willens en wetens op een plekje wonen waar het zo ongezond is als hier? Ondanks de charmes van dicht bij de Randstad en de snelwegen is het hier echt niet fris.

Over niet fris gesproken, de woonwijk Quatrebras schiet als een groepje paddestoelen uit de grond en daar zullen de toekomstige bewoners blij mee zijn. Alleen, er komt steeds meer woonwijk en steeds minder park. Met als gevolg dat de huizen straks zo dicht bij de kinderboerderij komen te liggen dat de geur van geitenmest, kippenstruif en konijnenkeutels daar duidelijk waarneembaar zal zijn. Zal dat weer tot gevolg hebben dat het voorbestaan van de kinderboerderij op deze plek onder vuur komt te liggen? Zijn er actiecomités te verwachten die met spandoeken door Badhoevedorp gaan trekken? Is dit het einde van de Kinderboerderij? Raakt Badhoevedorp weer een van de instituten kwijt?

Ik heb nu mijn hart even kunnen luchten, maar ben er niet gerust op dat er geen vuiltjes aan de lucht zijn.