De Osdorperweg wordt ingrijpend opgeknapt

Enkele principieel mogelijke verkeerskundige mogelijkheden om de verkeersdruk en snelheid van de auto’s in te tomen passeerde op de bewonersbijeeenkomst op 14 januari de revue. Een van de mogelijkheden werd door de aanwezigen als beste beoordeeld, een gescheiden autoweg en fietspad aan de zuidwestzijde, met vele wegversmallingen waardoor de weg onaantrekkelijker wordt voor sluipverkeer en de snelheid wordt ingeperkt. Wannneer deze versmallingen duidelijk aanwezig zijn, elke 100m, waardoor je gedwongen wordt, ook zonder tegenliggers, “stapvoets” te passeren zal ook voor het vrachtverkeer de weg onaantrekkelijker worden.
Op een vraag of ook de bekabeling gelijktijdig wordt vervangen en er glasvezel wordt aangelegd werd vermeld dat alle betrokken partijen daarover meepraten, maar dat doordat het aantal  bewoners te beperkt is, ER GEEN GLASVEZEL” zal worden aangelegd. Gelet op toekomstige technologische ontwikkeling is dat een slechte zaak, en geeft wederom blijk van kortzichtig economisch beleid van de kabelaar. Het zaĺ lang duren voordat zich weer een  mogelijkheid voordoet. Ik pleit met klem tenminste de hoofdkabel met aftakpunt bij elke woning aan te leggen, zodat op relatief eenvoudige wijze later (liefst natuurlijk direct) een kabel naar elke woning kan worden getrokken. Het niet aanbrengen van de hoofdkabel nu zal gebruik van technologieën in de toekomst onmogelijk maken, of alleen tegen hoge kosten. Kabelaars, jullie beleid is pennywise, poundfoolish. Wellicht een punt voor de Dorpsraad zich sterk te maken voor glasvezel in ons gebied.
Chris Nierop, bewoner Osdorperweg