De logistiek in Amsterdam wordt emissievrij

Dat Amsterdam ’s werelds eerste emissievrije stad wil worden door tegen 2030 alle diesel- en benzine auto’s te bannen, dat weten we. Maar het dringt meer en meer door dat dit voor iedereen in de regio Amsterdam een grote uitdaging en verandering wordt. Denk maar aan het woon-werkverkeer van de vele forensen in onze regio, maar vooral ook aan de stadsbevoorrading. Gelukkig blijken Amsterdammers creatief en is er een ware boost in projecten om er voor te zorgen dat mensen de omslag naar elektrisch rijden maken en dat de logistiek tegen 2030 emmissievrij wordt. Zo introduceert de Amsterdamse start-up Rolling the City Light Electric Vehicles (LEVs) voor milieuvriendelijke leveringen in de binnenstad. Het gaat om kleine, veilige, wendbare en volkomen elektrische bestelbusjes. Rolling the City ziet Amsterdam als een startpunt vooraleer ze de cargovoertuigen wereldwijd willen uitrollen.

Elektrische leveringen over water

Of deze wagentjes een succes worden valt nog af te wachten, maar ze zijn in elk geval een oplossing voor de moeizame mobiliteit in de binnenstad. In de beginfase van het project kan het succes gemeten worden door het aantal leveringen, maar ook door via gps-tracking na te gaan welke afstanden er afgelegd worden door de voertuigen en binnen welk gebied. Een dergelijke oplossing wordt onder meer hier aangeboden. De logistieke sector denkt echter nog verder; het nieuw te bouwen havenbedrijf Amsterdam Logistic CityHub (ALC) wil zelfs helemaal af van de levering door bestelwagens en vrachtwagens in de binnenstad. Een volledige overschakeling naar watermobiliteit – met elektrische boten die via de kanalen de stad bereiken – wordt bepleit. Tegen 2021 moet er een nieuw, dubbel, distributiecentrum van maar liefst 125.000 vierkante meter verschijnen aan de vroegere Hembrug aan het Noordzeekanaal. Van daaruit moeten niet enkel horeca, winkels en bouwwerven aangeleverd kunnen worden, maar ook pakketjes voor particulieren vertrekken. Bovendien moeten de boten ook ingezet worden om pendelaars naar hun werk te brengen; deze kunnen hun auto dan achterlaten aan het DC.

Snellaadpunten

Wat kan de stad zelf doen om mensen te stimuleren elektrisch te rijden? Een goede optie is nog meer investeren in snellaadpunten voor elekrische auto’s en fietsen, ook aan de stadsrand. Zo werken Schiphol en het Ministerie voor Infrastructuur aan betere fietspaden én elektrische laadpunten tussen Amsterdam en de luchthaven, om het personeel te stimuleren de afstand met de fiets af te leggen. Bovendien kunnen de oplaadpalen geplaatst worden in samenwerking met bedrijven, zoals het laadpunt van McDonald’s en Nuon-Vattenfall in Amsterdam Osdorp Drive.