De Grote Vriendelijke Reus van Wellantcollege Sloten

Abdel-wellant-collegeAbdel Karraz , 46 jaar en minstens 1.90 m, loopt met grote gecontroleerde stappen door de gangen van de school. Bij elk klaslokaal werpt hij een snelle blik naar binnen om te kijken hoe het gaat. Een leerling die op de gang loopt wordt aangesproken waarom hij niet in de les zit. Het antwoord van de leerling valt goed bij meester Abdel, er volgt een snelle grap, waaruit duidelijk blijkt dat de leerling en meester Abdel een goede verstandhouding hebben. “Het is rustig in de school en daar houd ik van.” 

Abdel is al ruim veertien jaar jongerenwerker bij Combiwel. Sinds een jaar is hij ook iedere dag werkzaam als schoolcoach op het Wellantcollege. De samenwerking tussen stichting Combiwel en de school bleek een gouden greep te zijn.

Oorspronkelijk was het idee dat de schoolcoach zich zou bezig houden met leerlingen die veelvuldig negatief opvallen. Bijvoorbeeld, wanneer zij te vaak uit de klas gestuurd worden of een gebrekkige werkhouding hebben. In de praktijk is meester Abdel door zijn actieve houding veel meer dan alleen een schoolcoach. Hij is een extra paar ogen en oren van de school waarmee hij elke dag van alles ziet en hoort. Hij kan vertellen bij wie het goed gaat maar ook welke leerling nog wat extra aandacht kan gebruiken.

“ Docenten en mentoren hebben het te druk om soms op het juiste moment de tijd te nemen om met een leerling het gesprek aan te gaan, om uit te zoeken wat er nu toch steeds mis gaat. Die tijd en aandacht kan ik wel geven en ik kan hierdoor ook de werkdruk van docenten, mentoren en directie verlichten. Ik gebruik het woord niet graag maar als ik na een paar gesprekken met een zogenaamde probleem leerling zie dat het beter gaat geeft dat een enorme kick.’’ 

Poortwachter tegen straatcultuur in de school

“Sommige leerlingen leven soms wel in drie verschillende werelden en vinden het lastig om te schakelen. De houding die ze thuis hebben, op straat en die op school.  Dat kan verwarrend zijn als puber. In samenwerking met ouders lukt het meestal wel om duidelijk te maken aan de leerling welke houding wel en welke houding en taal achtergelaten moet worden.  Als jongerenwerker heb ik een groot netwerk. Van veel jongeren weet ik wie de ouders zijn maar ik maak ook makkelijk contact met ouders van leerlingen die ik nog niet in beeld heb.” 

Autoriteit

“Het mooiste van mijn werk is dat ik iedere dag verschillende rollen heb. Het ene moment moet ik een leerling streng toespreken en even later ben ik een soort rechercheur die moet uitzoeken waar het is misgegaan, maar het leukste is de rol van motivator ’’. 

Abdel krijgt veel vertrouwen met betrekking tot zijn specifieke aanpak als schoolcoach vanuit het team Wellant Sloten. Dat vertrouwen is er ook in het contact met de leerlingen die hij omschrijft als “leuk, lief en behulpzaam.” 

Er is volgens Abdel veel ervaring aanwezig bij het docentencorps om goed onderwijs te bieden aan de leerlingen. “Soms zie je ook wel dat met name nieuwe docenten het moeilijk kunnen hebben met bepaalde leerlingen en dan grijp ik in. Een nieuwe docent kunnen ze soms voor de gek houden maar mij niet, ik ken alle trucs en dat weten ze hahaha.’’ 

© #teamsloten2016