De beste wensen van het dagelijks bestuur

West – Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we met het dagelijks bestuur nog even terug op 2012. Wat waren de bestuurlijke hoogtepunten en dieptepunten van dat jaar? En we kijken ook vooruit. Samen met dagelijks bestuurders Dirk de Jager, Hetty Welschen, Martien Kuitenbrouwer en Godfried Lambriex.

Shirley Brandeis

Martien Kuitenbrouwer (o.a. jeugd, onderwijs en openbare orde en veiligheid)

Gelukkig. Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer kan terugblikken op een mooi jaar. “Ik ben vooral erg tevreden over de resultaten van het Buurt Praktijk Team in de Columbuspleinbuurt. Door met een klein team hulpverleners daar aan de slag te gaan zijn de veiligheid en andere problematiek sterk verbeterd.” En nog een hoogtepunt: “De overdracht van het project De Hallen aan TROM, die de verdere ontwikkeling van het project op zich zal nemen. In deze tijden van economische onzekerheid is het fantastisch dat het TROM gelukt is de financiering rond te krijgen!” Maar 2012 kende ook dieptepunten. Kuitenbrouwer noemt meteen het besluit – vanuit Den Haag – om het aantal bestuurslagen te verkleinen. “Ik hoop dat de gemeenteraad in Amsterdam kiest voor een stelsel waarbij de bestuurders aanspreekbaar en afrekenbaar zijn. Dan moeten de nieuwe bestuurscommissies wel voldoende taken en bevoegdheden blijven behouden. Anders kan er een situatie ontstaan waarbij mensen cynisch worden en hun vertrouwen verliezen in de politiek.”

In 2013 ziet Kuitenbrouwer een grote uitdaging op het dagelijks bestuur afkomen. “Er zal nog meer bezuinigd moeten worden. Het is voor ons een uitdaging om daarbij de ambities zo veel mogelijk te behouden. Dat vergt creativiteit van ons als gemeentelijke organisatie, maar ook van de inwoners zelf. Daar hoop ik hen zo goed mogelijk in te faciliteren.” Terugkomend op het Buurt Praktijk Team: “Ik wil dit team dit jaar in andere buurten binnen ons stadsdeel inzetten. En ook wil ik meer aandacht voor een gezond gewicht en een gezonde levensstijl. Met gerichte acties probeer ik mensen hier meer bewust van te maken.” En zelf? Kuitenbrouwer knikt. “Ja, het is ook mijn goede voornemen om in 2013 gezonder te leven en meer te sporten!”

 

Hetty Welschen, Godfried Lambriex, Martien Kuitenbrouwer en Dirk de Jager (foto stadsdeel)

Dirk de Jager (o.a. verkeer en vervoer, openbare ruimte en parkeren)

Dirk de Jager herinnert zich van 2012 vooral het 5-jarige jongetje dat door een taxi werd aangereden in de Witte de Withstraat. “Een afschuwelijk ongeval! Het was een grote schok voor de buurt. Gelukkig gaat het nu naar omstandigheden redelijk goed met hem.” Op bestuurlijk gebied is hij blij met het vaststellen – door een ruime meerderheid van de stadsdeelraad – van de plannen voor slimmer reizen in West en voor ringparkeren. Een samenhangend pakket aan maatregelen dat de openbare ruimte, de leefbaarheid én verkeersveiligheid in het stadsdeel moet verbeteren. De Jager: “We stimuleren bewoners om gebruik te maken van deelauto’s, openbaar vervoer, fiets of e-bike. En we bieden parkeerplekken bij de Ring A10 aan tegen de helft van het gewone parkeervergunningtarief.” Vooruitblikkend op 2013: “Er komt een belangrijk besluit over de gunning van de herstructurering van het Food Center Amsterdam aan.” En nog iets om naar uit te kijken: de eerste paal die geslagen wordt in de Houthaven, eind 2013, voor de bouw van woningen in Blok 0, waar groepen mensen zelf kunnen bouwen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. En hoe zit het met de eigen goede voornemens? “Ik wil heel hard mijn best doen ervoor te zorgen dat buurtgericht werken een vaste waarde blijft in de buurten van West. Ongeacht wat er in de toekomst met de stadsdelen gebeurt.” Sowieso wil het stadsdeel alles doen wat in haar vermogen ligt om in deze economisch barre tijden bewoners en ondernemers te ondersteunen. De Jager: “Maar dit kunnen we niet alleen doen, dat moet samen. Daarom: help je buren, help je buurt. Ouderwetse solidariteit is weer nodig!”

 

Godfried Lambriex (o.a. wonen, stedelijke vernieuwing  en wijkaanpak)

Godfried Lambriex noemt drie mooie momenten als hij terugblikt op 2012. Het filmfestival op het Mercatorplein (“Waarmee bewoners hebben laten zien wat ze kunnen”), de vestiging van de biologische winkel op de Bos en Lommerweg (“Het gelijk van Boloboost!”) en – “natuurlijk” – de renovatie van het GAK-gebouw. Er waren ook minder mooie momenten. Lambriex: “Een dieptepunt is ieder jaar weer dat er, zodra het koud wordt, mensen omkomen of onwel worden door koolmonoxidevergiftiging, door niet goed werkende geisers en gaskachels. Er moet worden afgesproken dat deze toestellen niet meer geplaatst mogen worden en dat bestaande vervangen worden.” Ook hoopt de portefeuillehouder dit jaar wat aan de woningnood te kunnen doen. “Het hoogtepunt van 2013 moet het slaan van de eerste paal voor nieuwe woningen in de Kolenkitbuurt worden. Nieuwe huizen voor mensen die al meer dan tien jaar wachten op een beter huis!” Verder wil hij dit jaar afmaken waar hij aan begonnen is: tegen de crisis in zorgen dat er gebouwd wordt in West, een podium voor kunst en cultuur in het Erasmuspark maken en nog meer creatieve en ambachtelijke ondernemers naar West halen. Een woord tot de lezers: “Laten we met z’n allen goed opletten dat iedereen in 2013, het jaar dat er nog steeds bezuinigd zal worden, mee kan blijven doen.”

 

Hetty Welschen (o.a. welzijn, zorg en armoedebestrijding)

Ook Hetty Welschen wil zich blijven inzetten voor de kwetsbare bewoners. “Of het nou gaat om armoedebestrijding, schuldhulpverlening, mantelzorg of ondersteuning bij vrijwilligerswerk. Bewoners mogen van ons professionele basisvoorzieningen verwachten!”  Het wordt, vertelt Welschen, ook het jaar van het verbinden. “Van vrijwilligers aan professionals en van kwetsbare bewoners aan sterke bewoners. Daar sta ik voor in 2013.”

Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de vernieuwing van het welzijnswerk. Effectiever en minder versnipperd werken. Met de focus op initiatieven van bewoners zelf. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat er goede voorzieningen voor de meest kwetsbare bewoners blijven bestaan. “Daarom ben ik ook heel blij dat bewoners nu op een plek terecht kunnen voor vragen en hulp bij alles wat te maken heeft met zorg en welzijn: het sociaal loket. Ook ben ik hartstikke trots op de dienstverlening in West, die opnieuw hoog gewaardeerd wordt door bewoners. Daar werken we iedere dag keihard aan! De vernieuwing van het welzijn gaat dan wel trager dan we zouden willen, maar dit jaar gaan we daar flink mee aan de slag!” Resultaat is er al. Welschen: “Steeds meer bewoners in West nemen eigen initiatief. Prachtige voorbeelden zijn Food from the Hood, Buurtkamers en ‘Bos en Lommer zingt’. Daarnaast  gaan de vier buurtcentra in West bruisen van de activiteiten en wordt de aanpak Samen DOEN verder uitgebreid. Veel huishoudens waar meerdere problemen speelden, hebben het afgelopen jaar samen met een coach een plan gemaakt om hun problemen op te lossen. Die aanpak levert goede resultaten op en daar gaan we in 2013 mee door!” Dieptepunten zoals in 2012 hoopt de portefeuillehouder niet meer mee te maken. “Dat door een aantal incidenten de bewonersinitiatieven in een kwaad daglicht zijn komen te staan, vind ik onterecht. Er zijn ontzettend mooie dingen neergezet door bewoners en die verdienen daar alle credits voor.” Respect en waardering en een woord van dank dus voor alle betrokken bewoners, vrijwilligers en organisaties die zich vorig jaar  hebben ingezet voor hun buurt of medemens. En namens alle vier dagelijks bestuurders: “Een gelukkig, gezond en voorspoedig 2013!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.