De beste wensen van het dagelijks bestuur

West – Aan het eind van het jaar blikken we met het dagelijks bestuur nog even terug op 2013. Wat waren de bestuurlijke hoogtepunten en dieptepunten van het jaar? En we kijken ook vooruit. Samen met dagelijks bestuurders Dirk de Jager, Hetty Welschen, Martien Kuitenbrouwer en Godfried Lambriex.

Shirley Brandeis

Hetty Welschen, Godfried Lambriex, Martien Kuitenbrouwer en Dirk de Jager (foto: stadsdeel)

Hetty Welschen, Godfried Lambriex, Martien Kuitenbrouwer en Dirk de Jager (foto: stadsdeel)

Dirk de Jager (o.a. verkeer en vervoer, openbare ruimte en parkeren)

Vorig jaar keek ie er nog naar uit: de eerste paal van de nieuwe woonwijk in de Houthaven. Voor Dirk de Jager was het een van de mooiste bestuurlijke momenten van 2013. En er was meer: “De start van de aanleg van de tunnel langs de Spaarndammerdijk en de Tasmanstraat (met op het dak een immens groot park dat de Spaarndammerbuurt met de nieuwe woonwijk in de Houthaven zal verbinden), de opdracht voor herstructurering van het Food Center is verstrekt (dat wordt een moderne variant mét zo’n 1600 woningen, winkels, restaurant, hotel, evenementenruimte en fraaie openbare ruimte) én West is dit jaar mooier en groener geworden. Het Bos en Lommerplantsoen, het Hertspieghelplein en het Ten Kateplein zijn opgeleverd en mooie, groene, sociale harten in de buurt geworden. Ook postzegelparkjes als het Van Gentplein en de 340 (!) aangelegde geveltuinen zorgen voor een flinke vergroening.”

Minder leuke momenten waren er ook. De Jager noemt als dieptepunt de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km per uur op de ringweg A10. “Vanwege de toegenomen luchtvervuiling in dit gebied zijn we samen met Stadsdeel Nieuw-West en de Centrale Stad tegen dit besluit in beroep gegaan. Het kan niet zo zijn dat mensen die dichtbij de A10 wonen zo zwaar benadeeld worden. Over een paar weken is de uitspraak. Hopelijk wordt het besluit teruggedraaid.” De tijd tot de verkiezingen is kort, nog een kleine drie maanden, maar het werk is nog niet af. De Jager: “We gaan verder met de herinrichting van straten – uiteraard in samenspraak met bewoners – waarbij ruimte wordt vrijgemaakt voor nog meer groen, kinderen, wandelaars en fietsers. Dit geldt met name voor de Frederik Hendrik-, de Bellamy- en de Borgerbuurt. In het nieuwe jaar krijgen ook andere pleintjes, plantsoentjes en parkjes een nieuwe inrichting, zoals het Barentszplein, het Robert Scottplein, het Karel Doormanplein, het Nicolaas Beetsplantsoen en het plein aan de Pieter van der Doesstraat.” Na de verkiezingen gaat de dagelijks bestuurder “op een duurzame manier” andere uitdagingen aan. Het werk draagt hij graag goed over. “Zodat de nieuwe bestuurscommissie straks een goede en nieuwe start kan maken in West!”

Hetty Welschen (o.a. welzijn, zorg en armoedebestrijding)

Deze dagelijks bestuurder is er trots op dat West in de economisch moeilijke tijden toch haar sociale en energieke karakter heeft weten te behouden én daar verder aan blijft bouwen. Welschen: “We zijn als stadsdeel goed aanwezig in de buurten; voorzieningen als Huizen van de Buurt en sociale loketten zijn lokaal georganiseerd. Bewoners die steun en hulp vragen kunnen die dichtbij vinden. Ondernemende bewoners vinden bij het stadsdeel met hun initiatieven veelal faciliterende ondersteuning.” Het meest trots is ze dan ook op die bewoners die met elkaar iets oppakken, die elkaar weten te vinden. “Zij maken het verschil in West!” Helaas stijgt ook in West de werkloosheid. Gelukkig is er dan de goede samenwerking met het DWI (Dienst Werk en Inkomen). Welschen: “Uitkeringsgerechtigden zijn opgeroepen om met ondersteuning een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken om zo weer actief te worden in de samenleving.” Ook werd afgelopen jaar met succes de Talentenbeurs Stadsdeel West georganiseerd, waar werkervaringzoekenden in contact kwamen met buurtorganisaties. De volgende Talentenbeurs is trouwens op 27 maart komend jaar. Een spannend jaar. Immers, in 2015 moet de gemeente met minder geld veel meer van de zorg zelf gaan organiseren. Welschen: “Dat betekent dat er in de zorg en hulpverlening veel gaat veranderen. In 2014 zal daarop vooruitlopend veel moeten gebeuren. Ik zie komend jaar als het jaar om dit samen met de betrokkenen goed te regelen.” Vorig jaar noemde de dagelijks bestuurder met trots de dienstverlening in West. Ook hieraan blijft in 2014 gewerkt worden om zo zaken makkelijker en eenduidiger te maken. En nog een goed voornemen: doorgaan met de ontwikkeling van buurtgericht werken. “We hebben in West een schat aan ervaring opgedaan. We hebben samen met bewoners, ondernemers en organisaties in een buurt ‘de agenda’ met daarop belangrijke buurtzaken opgesteld. Ik zie dat het werkt.” En nu is het vooral ervoor zorgen dat in de periode na de verkiezingen de bestuurscommissie, die de taken overneemt, kan voortbouwen op deze stevige basis.

Martien Kuitenbrouwer (o.a. jeugd, onderwijs en openbare orde en veiligheid)

Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer is goed gestemd. De verbouwing van De Hallen – komend jaar wordt het eerste deel geopend – en de woningbouw aldaar is van start. “Ik ben er trots op dat na heel wat jaren én in deze economisch onzekere tijd zo’n mooi plan door daadkracht van bewoners, ondernemers en TROM nu uitgevoerd wordt. Het belooft iets bijzonders te worden!” Vorig jaar noemde ze het ook al in haar terugblik: het succes van het BuurtPraktijkTeam, waarbij een team hulpverleners aan de slag gaat in een probleemwijk. Geheel naar Kuitenbrouwers wens is er na het Columbusplein nu ook een team aanwezig op het Karel Doormanplein en in de Gulden Winckelbuurt. De vruchten van de aanpak worden inmiddels geplukt: minder hulpverleners per probleemgezin, minder overlast, groter bewonersvertrouwen in instanties, meer ondernemende bewoners die iets van hun buurt willen maken. “Ook vanuit andere stadsdelen is interesse in onze aanpak.” En nog iets moois: ruim 850 kinderen in West zijn in 2013 minimaal één keer per week aan het sporten. Dit mede dankzij de grote zomerse sportevenementen, de Facebookpagina ‘West Beweegt’ (1000 likes) en Fresh in de les, dat ouders en kinderen bewust maakt van gezond en fit leven. De stadsdeelvoorzitter is ook geïnspireerd en heeft als goed voornemen voor 2014 gezonder te leven en meer te sporten.

Helaas ook minder leuke dingen afgelopen jaar, zoals de schietpartij in de Staatsliedenbuurt op de grens van 2012/2013. Hierbij vielen twee doden. Kuitenbrouwer: “Het laat nog steeds zijn sporen na bij bewoners en familie.” Ze maakt zich zorgen om de jongens die afglijden naar criminaliteit en overgaan tot excessief geweld. “De kiem voor ontsporing wordt vaak al in de vroege jeugd gelegd. Je moet dat tijdig corrigeren. Wij kunnen als stadsdeel een belangrijke bijdrage leveren om te helpen opvoeden.” Over kinderen gesproken, het gaat veelal goed. Zo genoot Kuitenbrouwer van de kinderconferentie in oktober, waarbij dertig leerlingen van de Weekendacademie Kolenkitbuurt betrokken werden bij beleid maken. Zij deden onderzoek naar wonen in de Kolenkitbuurt. Een klinkende lijst met aanbevelingen aan het dagelijks stadsdeelbestuur was het fraaie resultaat. Kuitenbrouwer: “Ik zie de uitkomsten als een ijkpunt voor het jeugdbeleid van de komende jaren!” Een periode waarin zij, als het nieuwe bestuurlijke stelsel is ingevoerd, zelf niet meer zal besturen. “Een van de uitdagingen voor de nieuwe bestuurscommissie is om alles wat er in West al is bereikt met gebiedsgericht werken en de werkwijze van de BuurtPraktijkTeams verder uit te bouwen. Ik wens ze daarbij veel succes.” Kuitenbrouwer gaat nieuwe uitdagingen tegemoet. “Ik heb er zin in.”

Godfried Lambriex (o.a. wonen, stedelijke vernieuwing  en wijkaanpak)

Godfried Lambriex kan veel moois noemen als hij terugblikt op 2013. Zoals het nieuwe podium in het Erasmuspark, in samenwerking met Terrasmus gerealiseerd en een welkome aanvulling voor de buurt. “Een symbool voor de groei van creativiteit in West!” En nog een cultureel ding om trots op te zijn, de Chassékerk. Hier komt straks een dansschool, met hotelkamers en horeca, én een gymzaal voor enkele buurtbasisscholen. Lambriex: “Over het plan is in de buurt het nodige te doen geweest. Eigenaar, buurtbewoners en het stadsdeel hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het gebruik van het gebouw om overlast te voorkomen. Ik ben erg blij dat er nu meer draagvlak is in de buurt. Een mooie basis om dit project tot een succes te maken!” Eind vorig jaar sprak de dagelijks bestuurder de wens uit dat er meer nieuwe woningen in de Kolenkitbuurt worden gebouwd. Deze doorstart is met het slaan van de eerste paal voor complex De Titaan aan de Leeuwendalersweg, met de start van de verbouwing van het voormalig HTS-gebouw aan de Wiltzanghlaan, met de opening van het Buurtbeheerkantoor Kolenkitbuurt aan de Bos en Lommerweg én de opknapbeurt van het Ernest Staesplein zeker uitgekomen. Ook sprak Lambriex vorig jaar zijn zorgen uit over de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Helaas viel er in West ook dit jaar een dode. “Het is altijd weer triest als zoiets gebeurt. Hopelijk gebeurt het niet meer in 2014.” Een kort bestuurlijk jaar voor Lambriex, die de politiek na de verkiezingen verlaat om “net als veel bewoners wat nuttigs te gaan doen in het stadsdeel.” Het jaar waarin hij afzwaait, drukt hij nog wel zijn bestuurlijke stempel. Veel dingen die in zijn bestuursperiode gestart zijn, worden geopend, waaronder de eerdergenoemde Chassékerk, het HTS-gebouw en ook diverse getransformeerde kantoren en het Vondelparkpaviljoen. “Ik hoop wel in mijn periode de verdere bouw van de Laan van Spartaan nog vlot te trekken, want dat duurt echt veel te lang.”

De beste wensen

Natuurlijk wensen alle bestuurders de lezers een fijn 2014. “Het is belangrijk dat mensen er voor elkaar zijn, elkaar helpen en elkaar steunen,” aldus Dirk de Jager. “Ik wens daarom iedereen een jaar van verbinding en vriendschap toe.” Namens Martien Kuitenbrouwer vooral veel gezondheid en voorspoed in 2014. Hetty Welschen wenst een omgeving waarin mensen zich gezien en vertrouwd voelen en Godfried Lambriex hoopt vooral dat de crisis in de loop van 2014 echt voorbij is. “En dat het vooral snel beter gaat met bewoners die de crisis het hardst gemerkt hebben.” Op het nieuwe jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.