Daling WW-uitkeringen in Groot Amsterdam vooral in bouw

Eind mei 2017 telt Groot Amsterdam 27.252 lopende WW-uitkeringen. Dat is 4% van de beroepsbevolking. In vergelijking met april waren er in mei 402 meer WW-uitkeringen; dat is een lichtere daling (-1,5%) dan landelijk (-3,9%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groot Amsterdam 8,3% (2.456) minder WW-uitkeringen. In Nederland als geheel was dit 13,9%. Daarmee is de WW-ontwikkeling in Groot Amsterdam op jaarbasis minder gunstig.

Sterkste daling WW-uitkeringen in bouw en grootwinkelbedrijf
De sterkste daling was de afgelopen maand te zien in de bouwnijverheid (-6,8%); op jaarbasis is dit -34,6% (een daling van 280 uitkeringen). Deze daling is te verklaren doordat de bouwsector de afgelopen maanden sterk gegroeid is.
De afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen verder in het grootwinkelbedrijf (-3,6%) en het onderwijs (-3,2%). Het toenemende consumentenvertrouwen zorgt voor meer consumentenbestedingen en meer werkgelegenheid in de detailhandel.

Minder 50-plussers in WW dan landelijk
In Groot Amsterdam is het percentage 50-plussers in de WW met 40% aanzienlijk lager dan landelijk (49%). De diversiteit in werkgelegenheid in Groot Amsterdam zorgt er voor dat 50-plussers over het algemeen makkelijker een baan vinden dan in andere arbeidsmarktregio’s. Het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt aan de leeftijdscategorie 27-50 jaar, is met 54% hoger in Groot Amsterdam dan landelijk (45%). Het aandeel jongeren onder de 27 jaar is zowel in Groot Amsterdam als landelijk 6%.