Criminaliteitscijfers Haarlemmermeer opnieuw gunstiger

Positieve trend zet door in de polder.

Fred Roest, de chef van het politiebasisteam Haarlemmermeer presenteerde afgelopen week met enige trots de criminaliteitscijfers aan burgemeester Theo Weterings. De cijfers laten een nog positiever beeld zien dan voorgaande jaren. In totaal zijn er vorig jaar 7.297 misdrijven in Haarlemmermeer geregistreerd. Dat is een daling van 9% ten opzichte van 2015 (het totaal aantal was toen 7.987). In 2014 en 2013 lag dat aantal nog hoger met respectievelijk 8.202 en 9.322.

Positieve trend

Met drie jaar daling van het totaal aantal misdrijven in de gemeente is er sprake van een positieve trend. Burgemeester Theo Weterings: “dat er weer minder criminaliteit is in de polder doet mij goed. De gunstige cijfers zie ik als een effect van de gezamenlijke inspanningen van de laatste jaren die we als gemeente samen met inwoners, de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners doen om Haarlemmermeer een van de veiligste grote gemeenten in Nederland te maken. Het draagt ook bij aan onze doelstelling dat inwoners zich in Haarlemmermeer ook veilig kunnen voelen”.

Aanpak high impact crimes

De aanpak van criminaliteit met een grote impact op de slachtoffers heeft prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeente. De aanpak van woninginbraken is een belangrijk voorbeeld. In 2016 is er in 473 woningen in Haarlemmermeer ingebroken of is er een poging gedaan. Dat waren er in 2015 nog 550 en is een daling van 14%. Ook op het gebied van overvallen is er positief nieuws. De politie heeft met extra menskracht geïnvesteerd in overleg met eigenaren van overvalgevoelige plaatsen. Vorig jaar hebben er 4 overvallen plaatsgevonden en in 2015 waren dat er 13. Het aantal gevallen van straatroof nam af met 13 ten opzichte van 2015 en het aantal geweldsdelicten nam af met 52.

Theo Weterings: “we zetten niet alleen routinematig capaciteit in, maar spelen ook in op actuele ontwikkelingen door gerichte maatregelen te nemen bijvoorbeeld in de donkere dagen periode en in hotspot gebieden”.

Veilig ondernemen

Een andere prioriteit uit het veiligheidsbeleid is ‘veilig ondernemen’. Ook hier laten de cijfers een positieve trend zien. In 2016 waren er 26 minder diefstallen en inbraken in bedrijven dan in 2015 (daling 18%). Ook het aantal winkeldiefstallen nam af met 15 (daling 5%). Gerichte inzet in winkelgebieden van o.a. gemeentelijke handhavers en de samenwerking met politie en de ondernemers rond het keurmerk veilig ondernemen in winkelgebieden lijkt daarmee ook haar vruchten af te werpen.

Verwarde personen

Het aantal overlast meldingen over verwarde personen, waar de politie en de hulpverlening mee te maken hebben gekregen, was met 418 vorig jaar net zo hoog als in 2015 (420). Inmiddels is een plan van aanpak verwarde personen Haarlemmermeer gemaakt dat in 2017 wordt uitgevoerd.

Overige opvallende cijfers

Het aantal jeugdoverlast meldingen is afgenomen met 284, evenals het aantal vernielingen (-196) en het aantal diefstallen uit / vanaf auto’s (-18). Er werden vorig jaar ook 148 minder fietsen gestolen dan in 2015. Opvallend is een toename van auto diefstal (+22) en van diefstal van bromfietsen/scooters (+ 27). In 2016 waren er meer burenruzies (+14) en 19 gevallen van drugsoverlast meer dan in 2015.