Corona op de agenda van onze SDC

Nieuw-West – Op 25 augustus 2020 vergaderde onze Stadsdeelcommissie (SDC) voor het eerst sinds het zomerreces. Vorige week werd in deze rubriek een impressie gegeven van een deel van die vergadering. Hier volgt het tweede deel.

Uit de Stadsdeelcommissie

Mohamed Alkaduhimi (Slotervaart; DENK) had ‘Mondelinge vragen’ aan het Dagelijks Bestuur (DB) gesteld over extra afvalbakken die een actieve bewoonster, Jorine van Hooijdonk, geplaatst had bij het Sloterstrand. Alkaduhimi vroeg naar het contact van het DB met die bewoonster, die op 11 februari al via de Stem van Nieuw-West pleitte voor het uitbreiden van de afvalinzameling.

DB-lid Openbare Ruimte en Afval, Erik Bobeldijk (SP) zei dat het stadsdeel zelf ook al 5 extra afvalcontainers geplaatst had en dat er goed contact is met Van Hooijdonk. “Op warme, zonnige dagen zijn de containers soms wel drie keer per dag geleegd. Maar als bezoekers van het Sloterstrand in de late avond veel afval náást de bakken achterlaten, in plaats van het afval mee terug naar huis te nemen, dan ontstaat toch zwerfvuil omdat dieren de zakken openscheuren.”

Ontwikkeling Spaarnwoude

Het Recreatieschap Spaarnwoude gaf een presentatie over de plannen voor de ontwikkeling van ‘Spaarnwoude Park 2040’ en de concrete werkzaamheden tot en met 2024. Die presentatie is te vinden op: nieuw-west.notubiz.nl/ bij agendapunt 10. Voor Nieuw-West gaat het vooral om de ontwikkeling van het ‘Ontvangstgebied Amsterdam-Houtrak’. In dat project komen de Tuinen van West, de Brettenzone en Houtrak bij elkaar. Een onderdeel daarvan is een fietsbrug tussen de Tuinen van West en de Brettenzone.

Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland en de omliggende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Alle fracties in onze SDC steunden het advies dat het DB hiervoor had opgesteld.

Mondkapjes

Alexander Grassi (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; VVD) had een ongevraagd advies voor het DB opgesteld over mondkapjes: het DB zou de Burgemeester van Amsterdam moeten vragen om de mondkapjesplicht, die op 30 augustus voor o.a. de markt op Plein’40-’45 van toepassing was, direct in te trekken. Ook vroeg Grassi of de mondkapjes die de gemeente uitdeelde, voldoen aan Europese regelgeving, én hij wilde weten waar burgers een schadevergoeding konden indienen voor het dragen van een mondkapje.

Hamza Kacha (Osdorp; PvdA) vond dat Grassi “schreeuwde vanuit de zijlijn”, omdat hij geen alternatief bood voor het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Alkaduhimi leek het beter om het ongevraagde advies niet aan het DB te geven, maar aan de Gemeenteraad. “DENK heeft veel vragen over ‘het experiment’ [van de gemeente Amsterdam om in enkele gebieden een mondkapjesplicht in te voeren; CF], dus we zijn blij dat het ter sprake wordt gebracht.” Mario van Dregt (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; 50Plus) en Esther Tienstra (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; GroenLinks) sloten zich bij de twee vorige sprekers aan. Tienstra voegde er nog aan toe: “Het was een keuze: ‘een markt mét mondkapjes, of géén markt’!”

Grassi lichtte toe waarom hij ‘mondkapjes uitdelen door de overheid’, geen goede actie vond: “Corona blijkt vrijwel alleen mensen te treffen met een zwakke gezondheid. De overheid zou dus wat moeten doen, waardoor die mensen gezonder worden: Voorlichting geven over goede voeding!”

De voorzitter van de DB, Emre Ünver (GroenLinks), vond dat het ongevraagde advies bij de Gemeenteraad beter tot z’n recht zou komen. Verder zei hij: “Het DB steunt de maatregelen die genomen is door de Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland [=Femke Halsema; CF]. […] De mondkapjes voldoen aan de gestelde eisen. […] En schade zou men moeten verhalen bij de Veiligheidsregio.” Het DB oordeelde negatief over het ongevraagde advies.

Mede op aanraden van Alkaduhimi, die schriftelijke vragen wilde stellen over het experiment, besloot Grassi het advies in te trekken en samen met DENK schriftelijke vragen voor te bereiden.

Voorlichting op maat

Mustapha Daher: Zorg voor Coronavoorlichting op maat. (Foto: Cees Fisser)

Ook Mustapha Daher (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten; PvdA) had een ongevraagd advies aan het DB ingediend. De PvdA N-W had artsen in West en Nieuw-West gesproken over het grote aantal Coronabesmettingen in deze stadsdelen. Op grond daarvan trok de PvdA de conclusie: “Eén van de belangrijkste factoren die de groei van de Coronabesmettingen kan stoppen, is het verschaffen van duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie.” Volgens die artsen heeft het stadsdeel uitdagingen als het gaat “om voorlichting geven aan laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook ontbreken begrijpelijke voorlichtingsmaterialen, waaronder beeldverhalen.”

Ünver bedankte Daher voor het advies: “Het DB herkent en erkent het belang van toegankelijke informatie voor iedereen.” Het DB weet dat heel wat mensen het Nederlands niet op voldoende niveau beheersen. Het DB communiceert regelmatig in diverse talen en met beeldmateriaal. Het DB is bezig om samen met de GGD nieuw communicatiemateriaal te ontwikkelen, speciaal voor ‘de drie stadsdelen buiten de Ring’. Er is contact met huisartsen voor het omgaan met laaggeletterden. Volgens Ünver doet het DB al alles wat de PvdA vroeg. Daarnaast gaat het DB intensiever toezicht en handhaving van de Coronaregels organiseren.

Grassi zei blij te zijn met het voorstel van Daher. “Maar voorlichting in verschillende talen heeft geen nut, als men niet kan lezen.” Alkaduhimi vond dat laaggeletterdheid niet de oorzaak is van de groei van de besmettingen. Want het zijn juist de jongeren, die kunnen lezen en schrijven, die laks zijn met de Coronamaatregelen. Maar volgens hem “vertrouwt men de berichten van de overheid niet”. Daarnaast wonen hier grote gezinnen in vaak kleine woningen, waardoor men elkaar sneller besmet. Het DB zou meer gebruik moeten maken van informele netwerken. Esther Tienstra kwam met een fors wijzigingsvoorstel, waarbij de nadruk meer gelegd werd bij die netwerken. Daher nam dat voorstel over. Mario van Dregt vond het vreemd, dat men pas na 6 maanden Coronacrisis met vragen komt over de effectiviteit van de voorlichting.

Uiteindelijk steunden alle fracties het gewijzigde voorstel. Ünver zag het als een steun voor de – door het DB – ingeslagen weg.

CEES FISSER