Concept NvB Westtangent openbaar

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Sinds 4 juli is het concept van de Nota van Beantwoording inspraak Westtangent voor iedereen toegankelijk via het informatiesysteem van de Bestuurscommissie Nieuw-West. Dat geldt ook voor diverse andere bijbehorende documenten.

CeesFisser@Westerpost.nl

Vorige week woensdag werd tijdens de voorbereidende vergadering van de BC een presentatie gegeven over het concept van de Nota van Beantwoording inspraak Westtangent (NvB). De NvB is het antwoord van de gemeente Amsterdam op alle 523 inspraakreacties, die eerder dit jaar door individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen en de actiegroep ‘Bus van de Baan’ uit Nieuw Sloten bij de plannen voor de snelbus Westtangent waren ingediend. 61% van de inspraakreacties kwam uit Nieuw Sloten.

Goede suggesties

Aangepaste bushalte/busstrook Anderlechtlaan (Bron: Concept NvB, gemeente Amsterdam)

Aangepaste bushalte/busstrook Anderlechtlaan (Bron: Concept NvB, gemeente Amsterdam)

Per saldo zal de inrichting van de openbare ruimte waar de Westtangent komt te rijden, beter zijn dan in de oorspronkelijke plannen. In de inleiding van de NvB staat onder andere het volgende: “Mede dankzij goede suggesties van insprekers zijn de plannen op verschillende onderdelen verbeterd. Zo rijdt de bus niet meer door Westpoort maar over de Haarlemmerweg, wat minder impact heeft op de omgeving en sneller is. Ook is de voorgestelde busbaan in twee richtingen op de Anderlechtlaan komen te vervallen en gewijzigd in een korte busstrook aan één zijde en een extra rijstrook rond de Sloterwegrotonde en richting de A4.”

Maar er zijn veel meer kleinere, maar niet onbelangrijke aanpassingen. Zoals verdubbeling van het aantal rijstroken op de Sloterwegrotonde en de verplaatsing van de haltes ‘Antwerpenbaan’ vanaf de zuidkant naar de noordkant van de Tramlijn 2. Door dit laatste is de extra afstand die passagiers moeten lopen wegens het opheffen van de halte Maaseikpad teruggebracht van 250 naar 150 meter. Volgens de nieuwe plannen komen de verplaatste haltes langs (het smallere gedeelte van) de Laan van Vlaanderen, tussen de Bocholtstraat en de Zonhovenstraat.

Beantwoording ingebrachte punten

Bij de NvB is ook een 82 pagina’s tellende bijlage beschikbaar. Daarin staan in tabelvorm alle ingediende punten/ inspraakreacties/ zienswijzen, plus bij elke zienswijze een reactie van de gemeente wat met de zienswijze gedaan is.

Vervolgtraject

Wie een zienswijze heeft ingediend en benieuwd is naar de reactie van de gemeente daarop, kan de bestanden downloaden vanuit het informatiesysteem van de BC:

https://nieuw-west.notubiz.nl/ Klik op die pagina op ‘Voorbereidende commissie 29-06-2016’. Klik vervolgens op het pijltje achter agendapunt 5. ‘Presentatie Concept Nota van Beantwoording Westtangent (Bobeldijk)’. Dan wordt een lijstje met 6 documenten zichtbaar die allemaal te maken hebben met de Westtangent. Lees en/of download een document door erop te klikken.

De BC gaat deze documenten na het zomerreces (eind augustus/begin september 2016) bespreken, om een advies uit te brengen aan de wethouder Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam, Pieter Litjens (VVD). Desgewenst kunt u inspreken bij de vergadering(en) om de BC (en later de gemeenteraad) te laten weten wat u van de beantwoording in de NvB en de bijlage(n) vindt.