Chris Leeuwe gaat eerste fase fusietraject tussen Haarlemmerliede-Spaarnwoude en Haarlemmermeer begeleiden

De heer Chris Leeuwe is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep die de eerste fase van het fusietraject tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaat begeleiden. Voor dit fusietraject is een stuurgroep samengesteld, bestaande uit de burgemeesters van beide gemeenten, de gemeentesecretarissen, een wethouder en ambtelijke ondersteuning. Chris Leeuwe is gekozen vanwege zijn jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring. Leeuwe was wethouder en locoburgemeester in Delfzijl (1975-1989), vervolgens burgemeester in Oud-Beijerland (1989-1996) en daarna tien jaar burgemeester van Lelystad en korpsbeheerder van de regiopolitie Flevoland.

Eind juni 2016 viel het besluit dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer met elkaar willen fuseren. De voorbereidingen voor het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente zijn deze zomer gestart. De gemaakte afspraken tussen de twee gemeenten worden vastgelegd in een convenant. Volgens planning zullen de beide Colleges van B&W eind van dit jaar instemmen met het herindelingsontwerp. Vervolgens ligt dit ontwerp ter inzage bij de gemeenten, waarna de gemeenteraden het moeten vaststellen. Daarna zullen de Provincie en het Rijk het ontwerp nog moeten goedkeuren. Als alle partijen instemmen zal de fusie in 2019 een feit zijn.

Chris Leeuwe zal de eerste fase van het fusietraject tot eind december, de totstandkoming van een herindelingsontwerp, begeleiden.