CDA: oplossing nodig voor sluiting Maarten Luther dienstencentrum

Het CDA Nieuw-West heeft een motie ingediend voor 24 juni a.s. om de functie van het gesloten Maarten Luther dienstencentrum te behouden. Fractievoorzitter Niek Wijmenga: “Veel ouderen zijn door de sluiting gedupeerd. Er heeft geen goede communicatie plaatsgevonden en er is nog steeds geen oplossing gevonden”. Het CDA heeft meerdere keren hierover vragen gesteld aan de portefeuillehouder Achmed Baâdoud. “Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden met Amsta, de verantwoordelijke zorgorganisatie. Maar dit duurt wat ons betreft te lang.“ Wanneer de motie wordt aangenomen zal er in de zomer een oplossing moeten worden gevonden.