CDA: meer inspanningen nodig voor oplossen parkeerproblematiek

In de commissievergadering van woensdag 11 februari heeft het CDA aangedrongen op een hogere ambitie bij het oplossen van de parkeerproblemen in ons stadsdeel. In de praktijk wordt op dit moment bij parkeeroverlast alleen gekeken naar het invoeren van een blauwe zone of betaald parkeren. Namens het CDA Nieuw-West zet fractievoorzitter Niek Wijmenga vraagtekens bij de creativiteit van de aanpak van de bestuurscommissie. Wijmenga: “Buurtbewoners geven aan dat hier ruimte is voor verbetering.”

Een van de uitdagingen in stadsdeel Nieuw-West is hoe om te gaan met het parkeerbeleid. Het gebruik van de auto neemt toe, inwoners hebben meer auto’s dan voorheen en steeds meer buurtvreemde langparkeerders weten het stadsdeel te vinden. Hierdoor neemt de vraag naar parkeerruimte toe. In het parkeerbeleidsplan 2012-2020 werd door de bestuurscommissie toegezegd op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.

Toch blijkt de keuze op dit moment beperkt tot twee opties: de invoering van een blauwe zone of betaald parkeren. Het CDA wil daarom graag van de portefeuillehouder weten welke initiatieven er worden ondernomen invulling te geven aan de beloofde creativiteit. Zeker het opschuiven van de parkeeroverlast brengt een extra uitdaging met zich mee.

Suggesties voor alternatieve oplossingen, zoals de introductie van parkeersensoren, koppelingen met mobiele applicaties, speciale parkeerzones voor bewoners en P&R voorzieningen voor forenzen zouden bij kunnen dragen aan het oplossen van het probleem.

Portefeuillehouder Bobeldijk (SP) heeft in antwoord op de vragen van het CDA toegezegd in april tijdens een thema-avond terug te komen met een stevigere ambitie om de parkeerproblematiek tegen te gaan.

Wijmenga: “Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre bewonersparticipatie op dit moment onderdeel uitmaakt van het zoeken naar oplossingen en het creëren van draagvlak. In ons contact met de bewoners van de buurten waar de nood het hoogst is, blijkt ook hier nog ruimte voor verbetering.”