Stadsdeel nieuws

Nieuws uit het stadsdeel

Veilig de zomer door

Om het inbrekers tijdens de zomerperiode – als ramen openstaan of bewoners op vakantie zijn – niet makkelijk te maken, delen buurtvoorlichters en Gastheren van de Werkbrigade in Nieuw-West deur aan deur advies uit. Namens het stadsdeel vragen zij ook hoe veilig bewoners zich voelen in de buurt. De Westerpost liep mee tijdens de zomerpreventietour…

Over de gebiedsplannen (1)

De buurten van Nieuw-West zijn net zo gevarieerd als de inwoners. Elk gebied vraagt om een eigen aanpak. Het stadsdeel maakt daarom elk jaar voor elk gebied een zogeheten gebiedsplan. In dat plan staan maatregelen waardoor bewoners en ondernemers er goed kunnen samenleven, met kansen voor iedereen. Lukt dat in 2017 en wat is er…

Op zoek naar input voor gebiedsplannen 2018

Waar moeten we opletten bij het opstellen van de gebiedsplannen 2018? Met deze vraag zijn gebiedsmakelaars en andere mede- en samenwerkende professionals van het stadsdeel de buurten ingegaan. Naast heel veel persoonlijke gesprekken met bewoners en ondernemers, werd er ook gezamenlijk gewandeld door de wijken in Nieuw-West. Elkaar de meest interessante plekken van de buurt…

Stadsdeel Nieuw-West komt naar je toe!

Amsterdam Nieuw-West –Een primeur voor de gemeente Amsterdam: stadsdeel Nieuw-West komt naar je toe. En niet alleen deze zomer, maar het hele jaar door! Met mobiele wijkkantoren gaat het stadsdeel twee kwetsbare wijken in: Osdorp-midden en Geuzenveld. Dikwijls weten bewoners de weg naar het stadsdeelkantoor niet te vinden. Hoe vraag je subsidie aan, waar kan…