Uit de Stadsdeelcommissie

Kamerverhuur 2020 beperkt?

Uit de Stadsdeelcommissie   Nieuw-West – Op dinsdag 25 juni stond een onderwerp op de agenda van onze SDC, dat voor heel Amsterdam belangrijk is: B&W vragen de zeven stadsdeelcommissies om advies bij de Huisvestingsverordering 2020.   CeesFisser@Westerpost.nl Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft nieuwe regels voorgesteld voor het verdelen van de (veelal schaarse) woonruimte in…

Uitbreiding Betaald parkeren: Ja/Nee?

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – De vergadering op 11 juni 2019 stond vrijwel geheel in het teken van de concept ‘Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West 2019’. De fracties in de SDC hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. Het agendapunt wordt dinsdag 2 juli voortgezet. CeesFisser@Westerpost.nl De vergadering begon met de wisseling van voorzitter, zoals elk halfjaar is…