Buurtparticpatie te boek gesteld

Sinds 2005 is de Stichting Buurtparticipatie in Bos en Lommer actief. Met de ABC alliantie bestaat het zelfstandige Buurtparticipatie niet meer. Onder het moto “Direct, Actief en Betrokken“ heeft Buurtparticipatie jarenlang de bewonersondersteuning in Bos en Lommer gestalte gegeven.

Om deze wijze van werken recht te doen is Ton Heydra gevraagd een essay te schrijven dat Buurtparticipatie in een historisch kader plaatst. Op donderdag 7 februari 2013 wordt dit boekje ten doop gehouden in Restautrant Cocos aan de Gerrie Knetemanstraat 170 aan de Laan van Spartaan.

 

We vragen Ibrahim Özdemir, de directeur van buurtparticipatie, om enige uitleg. “De methode Buurtparticipatie verschilt wezenlijk van het klassieke opbouwwerk. Wij hadden de opdracht om bewoners te ondersteunen en te verleiden om in de buurten van Bos en Lommer actief te worden, die niet in reeds bestaande organisaties waren verenigd”. “Dit deden we doormiddel van de 5 B’s. Een buurtcoördinator die bewoners ondersteunde. Een bewonersontmoetingsruimte die bewoners mede beheerden en waar zij konden vergaderen, hun eigen ding doen (er waren PC’s een fax en een printer) op een door ons ingerichte werkplek. Een bewonersvergadering waar 6 maal per jaar bewoners bij elkaar kwamen en zelf de agenda van die vergadering bepaalden (niet het Stadsdeel, niet de ondersteuners). Op die vergadering kon een beslissing genomen worden over het z.g.n. bewonersbudget (10.000 euro die door het Stadsdeel ter beschikking was gesteld en waarmee bewoners ideeën uit de buurt konden laten uitvoeren). Een bewonersplatform (een dagelijks bestuur van de buurt, die de agenda van bewonersvergadering maakten, de uitnodiging opstelden, bewaakten of zaken wel werden uitgevoerd)”. “De opdracht tot dit werk werd door het Stadsdeel verleend in een notitie die “De buurt die stuurt, de raad die laat” heette”. “Door dit werk werden we ook snel betrokken bij de besteding van de z.g.n. Wijkaanpakgelden, geld uit Den Haag waar bewoners zelf over konden beslissen hoe het ingezet werd”. “In Bos en Lommer gebeurde dat de afgelopen drie jaar door buurtverkiezingen”. “In de loop van de jaren voelden de in verenigingen en stichtingen actieve bewoners zich in de kou gezet door het Stadsdeel en om deze reden verzocht het Stadsdeel aan Buurtparticipatie om ook vrijwlligers en vrijwilligers organisaties te ondersteunen, dit gebeurde via het Vrijwilligers Informatie Punt, een kenniscentrum, een vacature bank en bemiddelaar”. “In de loop der jaren kregen we naast de bewonersontmoetingsruimten ook andere gebouwen te beheren zoals het ouder kindcentrum, de brede school van de Boomgaard, waardoor we ook op het terrein van gebouwenbeheer een duidelijk expertise opbouwden”. “Met de fusie met de ABC-Alliantie wordt het werk van Buurtparticipatie nu voortgezet in een veel grotere organisatie”. “We zien in Bos en Lommer dat bewoners eigenlijk nog steeds op buurtniveau denken en niet met elkaar in bijvoorbeeld een multifunctionele accommodatie willen zitten, neem de Robert Scottbuurt, dit is een eigen buurt en zij gaan hun activiteiten niet in Landlust doen”. “Het is goed dat het werk dat we de laatste jaren hebben verricht eens op een rijtje wordt gezet, door het continu in de weer zijn met bewoners, heb je daar zelf geen tijd voor”. “Buurtparticipatie oude stijl houdt op te bestaan en gaat op in de ABC”. “De idee achter Buurtparticipatie blijft bestaan”. “De opgebouwde netwerken zullen zichzelf blijven bedruipen en steeds nieuwe initiatieven ontwikkelen samen met het Stadsdeel en Corporaties”. “In eens zijn er weer buurtkamers aan het ontstaan die door bewoners zijn ontwikkeld en ingericht”.

Bent u benieuwd naar het verhaal en heeft u zin in een gezellige avond dan bent u op donderdag 7 februari 2013 van harte welkom bij Coco’s, Gerri Knetemanstraat 170, aanvang 17.00 uur tot 22.00 uur op de Laan van Spartaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.