Buurtbewoners welkom op kerstborrel 18 december as met vluchtelingen in de Garage Notweg

Buurtbewoners rond de Garage Notweg in Amsterdam Nieuw-West hebben het wellicht al gemerkt, reeds sinds twee jaar lopen er een groot aantal vluchtelingen in en uit het pand aan de Notweg 38.

De gemeente Amsterdam heeft de Amsterdamse onderneming Implacement Projecten gevraagd om vluchtelingen met een verblijfstatus, die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen, een fundament mee te geven om goed te kunnen participeren in onze samenleving.

tn_Kerstborrel met vluchtelingenImplacement Projecten heeft hiervoor het unieke taal- en oriëntatietraject (TOV) ontwikkeld, en dit wordt sinds eind 2013 uitgevoerd op de locatie aan de Garage Notweg in Amsterdam Nieuw-West.

Vrijwel alle nieuwe vluchtelingen in Amsterdam zijn verplicht om het TOV-traject te volgen, dit traject vind nog voor de inburgeringscursus plaats.

Gedurende het drie maanden lang durende traject komen vluchtelingen uit alle hoeken van Amsterdam naar Nieuw-West voor hun lessen in de Garage Notweg. Inmiddels zijn er meer dan 500 nieuwe Amsterdammers “langs” geweest.

Vrijdag 18 december as is de Dag van de Migrant, Implacement Projecten organiseert op deze dag dan vanaf 14.30uur een “kerstborrel” op de Garage Notweg. Buurtbewoners die het leuk vinden om die dag eens in gesprek te komen met vluchtelingen zijn van harte welkom om vrijdagmiddag langs te komen.

Aansluitend aan de “kerstborrel” met vluchtelingen is er vrijdag 18 december as in de Garage Notweg een “wonderlijke wintermarkt”, voor 80% stands met migranten, waar ook alle buurtbewoners van harte welkom zijn.