Business club Badhoevedorp: wie zijn wij en wat doen wij?

De Business Club Badhoevedorp is de vereniging van een 70tal lokale ondernemers uit een zeer breed veld van het regionale bedrijfsleven en behartigt de belangen van ondernemers in en rond Badhoevedorp. Dat doen we al dertig jaar onder de naam Ondernemerssociëteit Badhoevedorp en sinds dit jaar als Business Club Badhoevedorp, een naam die beter de dynamiek en inhoud van onze club en ons werk uitstraalt.

Busninessclub-BadhoevedorpsiteWij werken vooral aan een betere kwaliteit van wonen en werken en met name van het ondernemersklimaat in onze regio. Hoe doen we dat? Door te zorgen dat ondernemers elkaar beter leren kennen en zo optimaal gebruik maken van de uitwisseling van hun kennis, kunde, ervaring en netwerken. Daarnaast informeert de Business Club Badhoevedorp haar leden over relevante ontwikkelingen in onze regio, en op het gebied van wetgeving, actuele sociale en economische zaken  en alles wat van belang is voor ondernemers.

Wij doen dit door inhoudelijke bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, lezingen en presentaties te organiseren, als BCB of in samenwerking met anderen. Naast deze inhoudelijke programmering zorgen we ook voor een inspirerende sfeer door netwerkborrels en wijn- en spijsevenementen te houden. Dit alles onder het motto van “Delen is Winst”: delen van kennis, kunde, netwerken en ervaringen: voor elkaar, en met elkaar. Sinds april 2015 is een nieuw  bestuur aan de slag gegaan met de modernisering van onze ondernemersvereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Peter Verdaasdonk – voorzitter

Charles Catalani – penningmeester

Ton Reijns – secretaris

Robert Bakker – lid / communicatie

Marianne Weber – lid / evenementen

Elise van Poelgeest – secretariaat.

Niet alleen de naam en het logo en de website zijn vernieuwd. Ook inhoudelijk zoeken wij permanent naar  nieuwe wegen tot verbreding, verdieping, verbinding en verbetering.

Met elkaar, maar vooral ook samen met anderen zoals Dorpsraad, Winkeliersvereniging en Serviceclubs. Bovendien willen wij graag deel uitmaken van en bijdragen aan de regionale belangenbehartiging van ondernemers in de gehele regio Haarlemmermeer en maken daartoe sinds januari onderdeel uit van het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP).

Door steeds te werken aan samenwerking, programmering, de ontwikkeling van zienswijzen op actuele en relevante onderwerpen, maar ook aan onze communicatie en vooral ook aan nieuwe initiatieven. 

De business borrel Badhoevedorp

Businbess-BorrelsiteEen van deze initiatieven is de Business Borrel Badhoevedorp (BBB), die wij  vanaf 10 maart 2016 maandelijks gaan organiseren in het Dorint Airport Hotel aan de Sloterweg 299, 1171 VB Badhoevedorp, onze partner in deze.  Een korte, informele maar inhoudelijk periodieke ontmoeting voor ondernemers en bedrijven uit onze regio, steeds van 17.00 tot 19.00 uur. De volgende BBB’s zijn gepland op 7 april en 12 mei in het Dorint Airport Hotel. Naast netwerken is zeker ook inhoud een belangrijke reden om hier naar toe te gaan: elke BBB wordt een inhoudelijke pitch gehouden waarin een actueel en belangrijk onderwerp voor ondernemers zal worden uitgelicht naast de “live” verhalen te houden door lokale ondernemers. Ook hier geldt: “Delen is winst”.

Het programma voor de Business Borrel Badhoevedorp van 10 maart 2016:

17.00 uur – Ontvangst gasten in Dorint Airport Hotel

17.30 uur – welkom en inleiding door Peter Verdaasdonk, voorzitter Business Club

Badhoevedorp

17.40 uur – het verhaal  van een lokale ondernemer

17.50 uur – borrel / netwerk

19.00 uur – einde programma / mogelijkheid tot dineren – er is een speciaal BBB menu in

het Restaurant van het Dorint Airport Hotel.

Bij deze nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

U kunt zich aanmelden via www.businessborrelbadhoevedorp.nl

Wilt u nader met ons kennismaken? www.bcbadhoevedorp.nl / info@bcbadhoevedorp.nl