Bus 21 komt voorlopig niet terug in De Eendracht

Vandaag werd bekend dat bus 21 voorlopig niet terugkomt in de wijk De Eendracht in Geuzenveld. De buslijn werd eerder dit jaar al ingekort, waardoor de bewoners hun aansluiting op het openbaar-vervoersnetwerk zijn kwijtgeraakt. Laatste hoop was het bezwaar dat een groep bewoners tegen de beslissing had aangetekend bij de Stadsregio Amsterdam, maar dat bezwaar werd vandaag afgewezen – de klagers waren volgens de bezwaarcommissie niet ontvankelijk.

Liesbeth Wit, bewoonster van De Eendracht, reageert teleurgesteld op de uitspraak: “burgerparticipatie mag tot op zekere hoogte, maar ze moeten vooral niet te bijdehand zijn en met oplossingen aan komen zetten, dat wordt te eng en daar kunnen we vanwege het mogelijk creëren van precedent niet aan toegeven”. Ook Simone Plantinga, bestuurscommissielid in Nieuw-West is ontevreden met het besluit: “De Eendracht en ook de sportparken en de Tuinen van West daarachter verdienen een goede aansluiting op de rest van de stad. Mensen worden de auto ingejaagd en dat is nergens voor nodig.”

Sinds Bus 21 niet meer doorrijdt naar De Eendracht is het stil geworden op straat. Volgens Wit voelen veel mensen zich onveiliger en sommigen blijven voortaan na acht uur ‘s avonds liever binnen. Vooral omdat de weinigen die nog wel op straat lopen groepen jongeren zijn die terugkomen van de training. “Dat kan heel onveilig voelen, vooral ook omdat de woonkamers hier allemaal van de straat af liggen en niemand dus ziet wat er op straat gebeurt,” zegt Wit.

Tegen het verdwijnen van bus 21 uit De Eendracht is flink geprotesteerd, maar dat heeft dus niet geholpen. De inzet van de voltallige bestuurscommissie bleek onvoldoende om de buslijn te behouden. Dat verklaart ook het bezwaar dat Wit samen met andere buurtbewoners had aangetekend. “We werden pas geïnformeerd over de opheffing toen de bezwaartermijn al verstreken was, daarom richten we ons nu op de nieuwe dienstregeling voor 2016. We hopen de opheffing dan te kunnen terugdraaien. De beslissing is volgens ons op verkeerde aannames gebaseerd en we willen een nieuwe beslissing afdwingen.”

Volgens Simone Plantinga zijn er in de toekomst nog mogelijkheden om De Eendracht toch weer aan te sluiten op het openbaar-vervoersnetwerk. “Het zal niet eenvoudig zijn om een bus terug te brengen naar De Eendracht, maar we zoeken naar ruimte.” Een van de mogelijkheden zou zijn om een streekbus vanaf de Haarlemmerweg een halte te geven bij De Eendracht.

Een andere mogelijkheid biedt misschien de nieuwe Westtangent – een snelle busverbinding tussen Schiphol en station Sloterdijk, die in 2020 moet gaan rijden. Door bus 21 daarop te laten aansluiten, kan de Westtangent drukker worden. Dat zou ruimte kunnen geven om ook de Eendracht opnieuw aan te doen. Volgens Plantinga zou dat een hoop problemen oplossen. “Niet alleen De Eendracht mist de bus. Ook de sportvelden en recreatievoorzieningen in de Tuinen van West zijn nu niet bereikbaar. Dat is doodzonde, want we investeren juist in dat gebied om het aantrekkelijk te maken voor alle Amsterdammers.”

Het verdwijnen van de bus heeft ook nieuwe knelpunten aan het licht gebracht. Zo is op de plaats waar de bus nu stopt op de Ruys de Beerenbrouckstraat een onveilige situatie ontstaan doordat de bus ‘s ochtends langdurig op de rijbaan stil moet staan om de mensen in te laten stappen, terwijl even verderop tientallen kinderen de school binnenstromen. Wit: “Het is wel heel krom dat je, om een lus eruit te halen en 150.000 per jaar te besparen, een hoop extra investeringen moet doen om de omgeving aan te passen.”