Buizerd gespot bij de Batterij

Deze roofvogel is vaak in Nederland te zien, zittend op een paaltje langs de weg of zwevend in de lucht. Buizerds vangen meestal kleine dieren zoals muizen en mollen en in het winterhalfjaar ook vaak wormen en insecten. Daarnaast eten ze regelmatig aas. In de jaren zestig en zeventig is hun aantal sterk achteruitgegaan, vooral door ophoping van pesticiden.

foto Peter Vreeswijk

Hun aantal is daarna weer spectaculair toegenomen. Nu broedt er ongeveer 10.000 paar in Nederland. Daarmee is de buizerd de talrijkste roofvogel van ons land. Recentelijk heeft uw fotograaf Peter Vreeswijk kans gezien hem bij de Batterij in Halfweg vast te leggen. Opvallend zijn de hoge, grassige bulten langs de weg, waarachter de bomen schuil gaan. Die horen bij Batterij, een van de oudere versterkingen rond Amsterdam ontworpen door Cornelius Krayenhoff (voorlopers van de latere Stelling van Amsterdam). Bovenop zijn ze begroeid met meidoorns. Daaromheen ligt het eigenlijke veen. De resten van drie afweergeschutten zijn nog steeds in het terrein terug te vinden.