Brainstormen met en over Badhoevedorp 🗓 🗺

Events Haarlemmermeer Noord Meest recent
Dorpshuis Badhoevedorp Map

Dinsdag 26 februari in het Dorpshuis

Anja Maas

Badhoevedorp. Een nieuwe raad, een nieuwe wethouder, alle reden om de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Badhoevedorp nog eens op de agenda te zetten. Met dit als uitgangspunt nodigt de Dorpsraad van  Badhoevedorp iedereen die mee wil denken uit voor een brainstormavond. Datum: dinsdag 26 februari, locatie: Het Dorpshuis, tijd: 20.00 uur. Tijdens die avond zal de werkgroep Bezorgd Badhoevedorp onder andere een analyse geven op het Definitief Stedenbouwkundig ontwerp (DSO).

: Het Lorentzplein, met voornamelijk lege winkelpanden, bepaalt nog steeds het centrum van Badhoevedorp. Maar wat wordt de toekomst?

Brainstormend Badhoevedorp, het zijn twee mooie B’s, die precies aangeven waar het die avond om draait, namelijk een gedachtewisseling met de bewoners om alsnog voor elkaar te krijgen dat de wensen en ideeën van de mensen die alle nieuwe ontwikkelingen aangaan, bij de nieuwe gemeenteraad wel gehoor krijgen.

Het is allemaal al eerder en vaker gezegd: het participatie-overleg tussen Badhoevedorpers en de gemeente over wat er na de verdwijning van de A9 zou moeten gebeuren, is mislukt. De standpunten stonden uiteindelijk zo ver van elkaar af, dat zowel de Dorpsraad als de Businessclub de samenwerking opzegden. Uiteindelijk raakte men toch weer in gesprek, maar toen in september de gemeente het DSO aanbood voor de inspraakronde, bleek er weinig van de Badhoevedorpse inbreng terug te vinden. Vervolgens werd het – zonder noemenswaardige aanpassingen-– kort voor Kerstmis door de raad aanvaard.

“We voelen ons buitenspel gezet”, vindt Bezorgd Badhoevedorp, een werkgroep de is ontstaan omdat de relatie tussen de Dorpsraad en de gemeente niet goed meer was. “We wilden toch de vrije hand hebben met bijvoorbeeld de communicatie. We willen geen harde clash met de gemeente, we willen samenwerken. Met nadruk op SAMEN. Dat is met de oude raad mislukt. We hebben nu een nieuwe raad, en ook een nieuwe wethouder, misschien gaat het nu beter.”

Donderdag 14 februari werd er tijdens de raadsvergadering door liefst negen Badhoevedorpers ingesproken. Daarmee vroegen ze nog eens aandacht voor punten van hun het wensenlijstje die niet in het DSO staan: een groot plein waar HET gebeurt, geen drie supermarkten op één plek met daarboven hoogbouw, en een verbinding tussen de winkelgebieden langs de Pa Verkuyllaan en de Zeemanlaan. En nog meer zaken, die de leefbaarheid voor de bewoners vergroten. “Luistert u nu eens wel naar wat de bewoners willen.”

26 februari

Om dat laatste te onderstrepen vraagt de werkgroep Bezorgd Badhoevedorp: kom op 26 februari naar het Dorpshuis om met ons te brainstormen. Aan de orde komt een analyse van het DSO, het verloop van het inspreken tijdens de raadssessie van 14 februari en een inventarisatie van bij Badhoevedorpers levende en realiseerbare ideeën. “We hopen op een flinke input.” Daarna wil men om de tafel met de nieuwe wethouder, Mariëtte Sedee. “Met Derk Reneman zijn we er niet uitgekomen, misschien lukt het met haar wel.”