Bouwterrein Lieven, ingang Rodenrijsstraat bij Vlaardingenlaan

Stadsdeelbestuurder Ronald Mauer slaat de eerste paal

Gem Bot directeur Bot Bouw, Ronald Mauer portefeuillehouder bouwen en wonen en Rienk Posthuma aanstaande bewoner

De bouw van het 2e grote blok van gebouw Lieven met 538 woningen start nu en in dit blok zitten ook 90 vrije sector huurwoningen van IC Netherlands. Het eerste grote blok met 590 woningen is in gebruik. In 2015 is een plan met woon coöperatie De Key ontwikkeld, voor ca. 1280 studenten- en jongerenwoningen. De beide blokken hebben binnentuinen, die deels bij de woningen horen en waarlangs een publiek toegankelijke route loopt.

Eerste deel beslaat een complex met ca. 350 woningen in  de sociale huur (105) en vrije sector huur (245).  Deels tijdelijk moestuinen zijn ingericht, een plek met fitnesstoestellen en een pad met bankjes, om er ontmoeting te faciliteren. De eerste 219 studentenwoningen zijn 2017 opgeleverd, daarna startte de rest van dat blok (de westelijke kavel).

De bouw op de oostelijke kavel zou pas later beginnen, dus was het mogelijk die tijdelijk te benutten voor nog meer ontmoeting en voor duurzame en circulaire initiatieven. Dat zijn geworden: meer moestuinen, meer banken en tafels in het gras en 3 beachvolleybalvelden. In het ontwerp zitten ook: horeca, maatschappelijke ruimten, 2 openbaar toegankelijke binnentuinen, die met elkaar verbonden zijn via de openbare ruimte.

De woningen zijn deels voor studenten, deels voor jongeren, allen sociale huur. 40 woningen zijn voor creatieve studenten, aan wie ook gevraagd wordt om hun creativiteit in te zetten voor hun omgeving. Daarnaast zijn er in het hoge blok 90 vrije sector huurwoningen.

De publiek toegankelijke route door de twee blokken en hun binnentuinen zorgen voor een optimale verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.