Bouw Startblok Riekerhaven van start.

Na een half jaar van voorbereiding is op dinsdag 5 januari de eerste paal geslagen voor het Startblok.

Op het voormalig sportcomplex Riekerhaven werken de gemeente Amsterdam en Woonstichting De Key aan de realisatie van een community met 550 jongeren tot 27 jaar. Vanaf de zomer wonen hier 275 werkende jongeren uit de buurt, studenten, net afgestudeerden en 275 erkende jonge vluchtelingen (statushouders). Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage – en leerinitiatieven.

 

Zelfbeheer bevorderd betrokkenheid en integratie
De bewoners van het Startblok Riekerhaven gaan een actieve rol spelen in het beheer. Bijvoorbeeld als sociaal beheerder, algemeen beheerder of klusmedewerker. Zelfbeheer betekent dat alles wat door bewoners georganiseerd kan worden ook door bewoners wordt georganiseerd. Omdat de bewoners voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor schoon, heel, veilig en prettig wonen wordt betrokkenheid gestimuleerd en verwachting is dat dit de statushouders kansen biedt om snel te integreren in de samenleving.

 

3 leden van het Startblokpanel slaan de eerste paal. Het startblokpanel bestaat uit 9 jongeren die een afspiegeling zijn van de toekomstige bewoners en adviseert de gemeente een De Key bij de invulling van het project.

 

Meer informatie: riekerhaven