Bomen (over bomen)

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Er stonden geen inhoudelijk onderwerpen op de agenda van de SDC, op 16 oktober. Dat wil zeggen: er waren geen onderwerpen waarvoor de mening van de SDC-leden gevraagd werd. Wél was een inspreker naar de vergadering gekomen, om aandacht te vragen voor monumentale bomen waarvan er toch laatst één – per ongeluk – gekapt was.

CeesFisser@Westerpost.nl

SDC-voorzitter Mohamed Alkaduhimi (DENK) had aan het begin van de vergadering een mededeling. In twee achtereenvolgende weekenden vóór 16 oktober zijn op twee plaatsen in Nieuw-West geweldsincidenten geweest tegen restaurants. Eerst was bij Sportclub Match/Eetcafé Thijs (Nieuw Sloten) ’s nachts een steen door een ruit gegooid, gevolgd door een brandbom. Een week later was Hotel Buiten aan de beurt, toen een brandbom naar binnen werd gegooid, terwijl nog personeel aanwezig was. Alkaduhimi: “Elke keer schrikt de SDC enorm. Er is een nieuwe grens gepasseerd. Bij dezen willen wij onze zorg uiten over het in korte tijd toegenomen geweld.” Hij vroeg het DB of er al meer bekend is over de daders.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver met Openbare Orde en Veiligheid in zijn portefeuille zei hierover: “de Wijkagent en de Gebiedsmakelaar hebben met het personeel van Hotel Buiten gesproken en Slachtofferhulp is langs geweest. Het politie-onderzoek is in volle gang. Het is nog te vroeg om een verband tussen beide incidenten te leggen.”

 

Rondje gebieden

Bij dit agendapunt kunnen de SDC-leden met elkaar delen bij welke bewonersbijeenkomsten in de vier deelgebieden van Nieuw-West (1. Geuzenveld + Slotermeer + Sloterdijken; 2. Osdorp; 3. Slotervaart (incl. Sloterplas); 4) De Aker + Sloten + Nieuw Sloten, afgekort DASNS) zij aanwezig zijn geweest in de twee weken voorafgaand aan de SDC-vergadering. En wat ze daarbij hebben opgestoken. Nog niet elk SDC-lid begrijpt dat dit informatierondje niet verward moet worden met mondelinge of schriftelijke vragen aan het DB. Een toezegging richting bewoners zoals “Ik zal uw vraag aan het DB stellen!” is natuurlijk snel gedaan, maar de SDC-leden mogen niet verwachten dat het DB, onvoorbereid op alle vragen antwoord kan geven.

Hans van der Straeten (VVD) was met Hilde van Stelten (D66) van mening, dat burgers onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheid die zij hadden om te participeren bij het opstellen van de jaarlijkse Gebiedsplannen.

Dit signaal komt uw verslaggever bekend voor. Tijdens de periode van de Bestuurscommissie was het gebruikelijk dat het stadsdeel de bijeenkomsten voor de Gebiedsplannen aankondigde in de Westerpost. Die avonden werden heel druk bezocht. Nu verloopt die aankondiging via Facebook (en de Buurtteam-bus), waarmee veel minder burgers (bewoners + ondernemers) bereikt worden.

Sarah Biddle (GroenLinks) merkte op dat er in De Aker colporteurs rondliepen van Securitas, die bewoners alarmsystemen wilden aansmeren. Het was niet duidelijk of die over de benodigde vergunning beschikten.

 

Monumentale bomen

Inspreker Marijke Kohinor (rechts) in de vergaderzaal van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West

Inspreker Marijke Kohinor maakt zich zorgen over de manier waarop ons stadsdeel omgaat met het groen in het algemeen, en met monumentale Vleugelnootbomen in het bijzonder. Als voorbeeld noemde zij dubbele rijen Vleugelnootbomen, die in Amsterdam slechts op twee plaatsen geplant zijn: op de Minervalaan (Zuid) en op de Burg. Vening Meineszlaan (Slotermeer). Volgens Kohinor worden de vleugelnoten op de Vening Meineszlaan “geteisterd door tuinuitbreidingen tot tegen de stam van de boom aan, aanbouwen van huizen tot in de kruin van de boom en elke gelegenheid wordt door het stadsdeel aangegrepen om er weer een paar vleugelnoten te kappen, zodat de monumentale bomenrij langzaam en liefst onopvallend een zachte dood zal sterven.” Zij wees de SDC en het DB op de motie van Paulus de Wilt (GroenLinks), die op 14 maart 2018 unaniem door de Bestuurscommissie was aangenomen, om de genoemde Vleugelnoten op de Amsterdamse lijst voor monumentale bomen te zetten. Zij is overigens goed te spreken over het contact met portefeuillehouder Groen, Erik Bobeldijk (SP)!

Kohinor kreeg bijval van onder andere Harun Türkmen (DENK), Hamza Kacha (PvdA), Pieter Nijhof (GroenLinks) en Fred Siegel (VVD). Die laatste was heel duidelijk: “die motie zou gewoon uitgevoerd moeten worden”.

 

Bobeldijk zei “blij te zijn, met de ‘waakhond-rol voor het groen” van mevrouw Kohinor. Het lastige bij de uitvoering van de motie is, dat het stadsdeel bomen alleen bij de Centrale Stad “kan voordragen voor de monumentale status. En de Centrale Stad is er nog niet aan toegekomen om deze bomen op de lijst te zetten. De motie is nu dus in uitvoering.” Bobeldijk krijgt nog niet alle kapvergunningen in Nieuw-West ter beoordeling langs, iets wat wel was afgesproken. Dit is met de ambtelijke organisatie besproken en zal binnenkort verbeteren.

Drie bomen staan zo dicht bij huizen, dat de wortels schade aanbrengen aan de fundering. Het inkorten van de wortels kan echter leiden tot een stabiliteitsprobleem. Om die reden is voor die bomen toch een kapvergunning aangevraagd. Wat er misgegaan is bij het kappen van de verkeerde boom, is (nog) niet duidelijk.