Boeteregen in blauwe zones

Heeft u een boete gekregen in een blauwe zone? U bent niet de enige!

Ruim een jaar geleden, 1 november 2013, is de blauwe zone ingevoerd in de wijk rond de Louis Couperusstraat in Slotermeer. Ook in andere delen van Nieuw-West zijn in de loop van 2013 blauwe zones ingevoerd. Het is de VVD Nieuw-West opgevallen dat in de periode vlak na de invoering van blauwe zones, en op het moment dat de eerste ontheffingen verlopen, er veel boetes worden uitgedeeld in de wijken. Ook hebben we hier klachten over ontvangen van verschillende bewoners.

Uiteraard is de VVD voor handhaving, en staan we er achter als auto’s die moedwillig fout geparkeerd staan een bekeuring krijgen. In dit geval gaat het echter vaak om bewoners, die zich niet bewust zijn dat ze iets verkeerd doen.

Volgens de VVD is het goed informeren van burgers een van de belangrijkste taken van de overheid, en moet de overheid er voor zorgen dat burgers op tijd over de juiste informatie kunnen beschikken. Volgens de VVD is het stadsdeel Nieuw-West hierin tekort geschoten gezien het aantal bekeuringen in de blauwe zones voor foutparkeren of verlopen ontheffingen. Daarom heeft de VVD tijdens de vergadering van de bestuurscommissie van 26 november een motie ingediend die zegt dat het stadsdeel bewoners beter moet informeren over de gewijzigde parkeerregels als een blauwe zone wordt ingevoerd. Ook zegt deze motie dat het stadsdeel bewoners op tijd moet waarschuwen dat de ontheffing voor de blauwe zone gaat verlopen.

Helaas stemde de hele coalitie van PvdA, SP en D66 tegen deze motie, en werd hij dus verworpen. Volgens portefeuillehouder Bobeldijk worden bewoners al goed geïnformeerd, en was het een eenmalige fout van het stadsdeel dat er geen brieven waren gestuurd over verlopen ontheffingen. Hierdoor was de motie volgens de portefeuillehouder overbodig.

Tijdens de vergadering werd ook gezegd dat iedereen vooral bezwaar moest maken tegen de bekeuring, omdat er een kans is dat bewoners hun bekeuring kwijtgescholden krijgen vanwege de fout van het stadsdeel. Vanuit de VVD willen we u oproepen dit ook zeker te doen! Omdat we graag willen weten hoe dit verder verloopt, willen we u vragen om het ons te laten weten als u ook een bekeuring heeft gekregen, en of u bezwaar heeft gemaakt. Dan kunnen wij in de gaten houden of het klopt dat het om een eenmalig incident ging, of dat het vaker voor komt.

 

Maarten Deinema

m.deinema@vvdamsterdam.nl