Bezoekersregeling Parkeren e.d.

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Woensdagavond 13 mei vergadert Commissie A. De Centrale Stad vraagt aan alle Bestuurscommissies (BC’s) om advies voor de invoering van een ‘Bezoekersregeling parkeren’ in West en Noord, maar niet voor aanpassing van de Bezoekersregeling in Nieuw-West, terwijl daar best aanleiding voor is. Verder behandelt de BC adviesvragen over Mobiliteit en de Agenda Groen.

 

Cees Fisser (@CehabeeF)

De eerstkomende vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de BC is op 27 mei 2015. Ter voorbereiding hierop bespreken de BC-leden de onderwerpen op 13 en 20 mei. Een van die onderwerpen is het advies dat de Centrale Stad aan de BC in alle 7 stadsdelen vraagt over de invoering van een ‘Bezoekersregeling Parkeren’ in West en in Noord.

bezoekersregeling

Magere bezoekersregeling parkeren

Met een zogeheten ‘Bezoekerspas’ kunnen bewoners in een gebied met betaald parkeren, hun bezoek gedurende een aantal uren per maand met korting laten parkeren. Hoeveel uren per maand dat is en hoeveel procent korting men krijgt, verschilt per stadsdeel. Zo geeft stadsdeel Zuid, buiten de Ring maximaal 30 uren per maand 100% korting; gratis parkeren dus! Bezoekers in Nieuw-West – ook buiten de Ring(!) – komen er ten opzichte van Zuid, bekaaid vanaf. De huidige Bezoekersregeling bij ons is ‘slechts’ 10 uren per maand, 50% korting.

De Centrale Stad vraagt de BC’s om advies voor het invoeren van 50% korting, maximaal 10 uur in West en 30 uur in Noord. Maar bestaande regelingen zoals die bij ons, wil de Centrale Stad ongewijzigd laten in afwachting van een evaluatie half 2017.

Voor de politieke partijen in de BC Nieuw-West een prima gelegenheid om nu toch al bij de Centrale Stad te pleiten voor een aanpassing van de Bezoekersregeling bij ons, vergelijkbaar met Zuid, ‘buiten de Ring’: 30 uur 100% korting!

 

Uitvoeringsagenda mobiliteit

De Centrale Stad vraagt de BC in de stadsdelen ook om advies op plannen om Amsterdam bereikbaar en toegankelijk te houden. In de zogeheten ‘uitvoeringsagenda’ staan 49 verbeterplannen. Deze plannen van de gemeente blijken – op het toestaan van hogere snelheden op de Lelylaan na – vrijwel alleen gericht op verbeteringen in het centrum; niet op verbeteringen in Nieuw-West. Vandaar dat het DB van Nieuw-West om diverse aanvullende maatregelen gevraagd heeft, zoals verbeteren station Lelylaan en omgeving; aanleggen van een extra metro uitgang naar Jan Evertsenstraat vanaf station Jan van Galen; aanleggen hellingbaanliften in plaats van trappetjes naar tramhaltes; en aanvullend personenvervoer zoals de GoGo-bus. Maar over deze wensen/ maatregelen beslist de gemeenteraad pas in de tweede helft 2015. Het is dus nog maar de vraag of we er ook in Nieuw-West op vooruit gaan de komende 3 jaar, wat de bereikbaarheid betreft.

 

Adviesvragen Agenda Groen

Ten aanzien van het onderhoud en verbetering van ‘het groen’ in Amsterdam, wil de Centrale Stad de BC’s wat meer invloed geven. Aan de BC’s wordt gevraagd om met voorstellen te komen, o.a. om de stadsparken in te richten op intensiever gebruik. Maar de Centrale Stad heeft ook al keuzes gemaakt. Zo wordt volgens de Agenda Groen “het relatief weinig gebruikte Rembrandtpark de komende jaren getransformeerd naar een stadspark met een verbrede gebruiksfunctie en met het water als een bijzondere kwaliteit. Ook de noordoever van de Sloterplas kan, vooral door de combinatie met water, aantrekkelijk zijn voor meer bezoekers.”

Benieuwd hoe de politieke partijen in de BC hier tegenover staan en in hoeverre zij hun ogen en oren te luisteren zullen leggen bij de wensen van de desbetreffende ‘Vrienden van’ de parken.

 

Kortom: genoeg ontwikkelingen om de vergadering(en) van de BC te volgen. Live in de vergaderzaal of thuis, via de rechtstreekse uitzending of video-verslagen op internet.