Bewoners Nieuw-West kunnen komend voorjaar wandelen door het ‘groene’ Spoorpark Noord

Kinderen Japanse School planten groenstrook

Woensdag 11 maart zette Dagelijks Bestuurslid Erik Bobeldijk samen met leerlingen en docenten van de Japanse school (Japanese School of Amsterdam), de schep in de grond van het Spoorpark Noord.

Hiermee is een begin gemaakt met de aanplant van het heringerichte Spoorpark Noord dat gelegen is aan de Karel Klinkenbergstraat.

De Japanse school heeft eerder aangegeven graag mee te willen helpen. De kinderen beplantten, onder begeleiding van de aannemer, een groenstrook ter hoogte van hun school.

Dagelijks Bestuurslid Erik Bobeldijk: “Ik vind het mooi om te zien dat de kinderen zich betrokken voelen bij hun omgeving en de handen uit de mouwen te steken.

Het Spoorpark ziet er nu al mooi uit terwijl de planten nog moet groeien.”

Ontwerp

In 2015 zijn wensen en ideeën voor het park opgehaald bij bewoners. Op basis hiervan is het ontwerp gemaakt.

De uitgangspunten van dit ontwerp zijn als volgt:

 

  • Diversiteit aan groen, zoals oeverplanten, bijenmengsels, gras en verschillende soorten bomen (Moerascypres, Walnoot, Levensboom, Tulpenboom en Eik);
  • Verduurzamen voedselkweek, er is in het park ruimte gecreëerd voor bewoners om zelf groenten en kruiden te kweken;
  • Stimulering beweging, het park functioneert als een wandelroute;
  • Verbetering afwatering, door veel groen en gras helpt het park bij het klimaatbestendiger maken van Stadsdeel Nieuw-West

 

De aannemer werkt de komende maanden nog verder aan de afronding van het Spoorpark Noord. Dat betekent dat de bouwhekken nog even blijven staan.

Rond april/mei wordt het park weer opengesteld waarna bewoners kunnen wandelen door Spoorpark Noord.