Bewoners knappen tuinen op in Dobbebuurt

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West, is druk bezig met het planten van een boompje. Hiermee draagt hij het beheer van de tuin officieel over aan de bewoners (zowel huurders als kopers) van de Dirk Bonsstraat (zie enkele op foto). Zij namen onlangs het initiatief om de boel op te knappen. Bewoner Ali Kucukozel (3e van links) legt uit waarom: “De tuintjes waren slecht onderhouden en ze trokken veel rommel aan. We proberen hiermee onze buurt mooier te maken”. Na wat flinke ingrepen kregen de tuinen een ander gezicht. Zo werden perken gerooid, en op eigen kosten werden bollen en planten aangebracht.

Initiatief juichen we toe   

Initiatieven zoals deze waarbij betrokken bewoners zich inzetten, worden door Rochdale altijd toegejuicht. Daarom heeft gebiedsmanager Ronald van Dijk van Rochdale de bewoners  €500 euro geschonken voor het beheer, er is een box voor opslag van spullen beschikbaar gesteld en wat planten. Het stadsdeel heeft het rooien van de perken betaald, en gereedschap beschikbaar gesteld voor de bewoners. Als tegenprestatie moeten de bewoners de tuin nu wel zelf bijhouden.