Bewoners: geef ons plein terug! Stadsdeel: Ahold, bouw de boel maar vol.

Raad van State beslist over toekomst August Allebéplein

 

Bewoners van Overtoomse veld staan 7 maart tegenover stadsdeel Nieuw-West om de totstandkoming van het vernieuwingsplan voor het August Allebéplein aan te vechten. Zij worden daarin flink gehinderd door het stadsdeel dat niet over de brug komt met door bewoners verlangde beleidsstukken. De gemeentelijke ombudsman zit het stadsdeel nu achter de broek, opdat bewoners de stukken alsnog tijdig krijgen.

Verkocht aan de hoogste bieder

In 2002 sloot het Slotervaartse stadsdeelbestuur een overeenkomst met Ahold en Bouwfonds over het August Allebéplein, dat aan een stevige opknapbeurt toe was.
De overeenkomst werd bejubeld, omdat beide marktpartijen zich verplichtten, om geld te steken in de verbetering van het plein. De rente op de investering
bleek aanzienlijk: beide partijen kregen het recht, om midden op het plein te bouwen. Deze stiekeme afspraak werd pas bekend, nadat bewoners met een
succesvol beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur inzage hadden gekregen in de overeenkomst. Bewoners waren verbijsterd: naast een opknapbeurt voor de winkels en de komst van een drogist, hadden zij gerekend op behoud van  bomen, bankjes, licht, water en ruimte. Omdat het plein, ondanks de staat waarin het verkeert, dé ontmoetingsplek is voor uiteenlopende groepen in de wijk. In plaats daarvan krijgen zij een beschaduwde winkelstraat met daarnaast een onzichtbaar en winderig pleintje.

School wil speelplekken weg van plein, krijgt haar zin van stadsdeel

Maar het wordt nog erger. De door kinderen druk gebruikte klimboom en draaimolen moeten weg van het plein, omdat de ernaast gelegen Ru Paré school, in
samenspraak met een handjevol stadsdeelambtenaren, dat beter acht. De school wil, dat de speelplekken verdwijnen naar haar eigen, nieuw aan te leggen
schoolplein aan de achter het plein gelegen Marius Bauerstraat, uit zicht van de winkels. Waarom toch? Er is geen overleg geweest met ouders wier kinderen
gebruik maken van de speelvoorziening op het plein.

Een leugentje om bestwil?

Jarenlang schermden opeenvolgende stadsdelen met massale winkelierssteun voor het Ahold-plan. Deze steun bleek een leugen. Bewoners deden wederom een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur en kregen, pas na heel erg lang aandringen van de gemeentelijke ombudsman en maanden te laat, van het stadsdeel te horen dat ‘

a) sommige stukken aangaande de vermeende winkelierssteun niet meer te vinden zijn en

b) er welgeteld vijf van de 40 op en om het plein gevestigde winkeliers warm lopen voor het plan, waaronder de Albert Heijn, volle dochter van bouwer Ahold.

Tijdens het in 2010 door bewoners van Overtoomse veld georganiseerde verkiezingsdebat over participatie was portefeuillehouder De Wilt vol goede moed: bewoners doen altijd mee. Nadien heeft hij nooit contact gezocht. (foto: Elle Koomen)

Hindernissen

Er lopen nog 5 WOB-verzoeken om inzage in documenten, die bewoners nodig hebben, om hun bezwaar bij de Raad van State kracht bij te zetten. Het stadsdeel aarzelt al twee maanden met het geven van een eerste antwoord op deze verzoeken, na ze aanvankelijk verkeerd geregistreerd te hebben. En het vraagt veel geld voor het verstrekken van de stukken. Na zoveel nalatigheid zou je verwachten, dat je als bestuur een gebaar maakt en zegt: “Wij hebben zoveel fouten gemaakt in de afhandeling van de informatieverzoeken, dat we geen kosten in rekening brengen.”

Partij van de Albert Heijn

Niettegenstaande de nog steeds aanzwellende stroom onthutsende onthullingen over de totstandkoming van het vernieuwingsplan, negeert de zitttende coalitie de misstanden stoïcijns. Zij blokkeert daarmee elke politieke discussie over de kwestie. Waarom?

Ik zat laatst samen met wat kennissen op het plein. Ik had net boodschappen gedaan, zij kwamen uit de moskee. Grappend zei er een: “Martijn, heb je nog wat gehoord van de Partij van de Albert Heijn?” Ik moest lachen en wilde iets zeggen, maar hij vervolgde. “Nee, natuurlijk niet, die zijn gekocht door
de supermarkt”. En dat uit de mond van een representant van de zwijgende meerderheid, waarop de PvdA zo dol zegt te zijn. Gelukkig hebben zwijgende
mensen ook meestal een goed verstand en laten zich niet foppen.

Enige maanden geleden boden leden van het Actiecomité Plein Allebé Ja! portefeuillehouder De Wilt van Groen Links handtekeningen aan tijdens een
raadsvergadering. Honderden tekenden voor behoud van het plein. Op de vraag van de voorzitter: “Wilt u de vragenstellers iets zeggen?” antwoordde De
Wilt ontkennend. Dat is dezelfde man uit wiens mond de Westerpost 2 weken geleden optekende, dat hij dolgraag met bewoners in gesprek wil.

En D66?
Onzichtbaar. Toch knap, met drie zetels in de coalitie.

Het droevige einde

7 maart in de Raade van State zien we verder. Waarschijnlijk hebben bewoners voor die tijd bij lange na niet alle stukken in handen, die zij nodig hebben om hun bezwaar kracht bij te zetten. En weet u wat het treurige is… het is geen boze opzet. Welnee, louter knulligheid gepaard aan onverschilligheid voor wat
bewoners willen. En ach, ze zullen het vroeg of laat heus wel winnen met hun plan. Kijk naar hoe het gaat met met betaald parkeren in Slotervaart. Zolang de
coalitie in de raad doet alsof dualisme niet bestaat en alles wat het bestuur zegt uiteindelijk juist is, maak je als bewoner niks klaar. Tenzij je onbeperkte toegang tot juristen hebt. Hebben wij niet.

Maar als je als coalitiepartner ook maar een greintje respect hebt voor de democratie, laat je zoveel gerommel niet passeren, draagt je DB op de zaak tot
de bodem toe uit te zoeken en desgewenst delen van het plan te heroverwegen. Intussen gaan wij door. Voor de eer. En om te laten zien, dat het anders moet.
Een plein bouw je met mensen, niet met stenen.

Namens Actiecomité Plein Allebé Ja!

Martijn Rutte

http://www.pleinallebeja.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.