Betaald parkeren tegen wil en dank

Uit de Bestuurscommissie 

Nieuw-West – Het zal een mentaal zware avond worden voor de BC, woensdagavond 18 januari, vanaf 19.30 uur. Eerst de ‘Concept Nota Parkeernormen’ waarover de Westerpost vorige week al berichtte. Het College van B&W stelt als nieuwe norm voor, om bij nieuwbouw geen parkeervergunning op straat meer te verlenen aan kopers, huurders, of werknemers, ongeacht of er op eigen terrein nou wel of geen parkeerplaatsen zijn! En woningcorporaties hoeven bij sociale woningbouw geen parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. Benieuwd wat de politieke partijen in ons stadsdeel hierover zullen zeggen, en welk advies de BC naar B&W gaat sturen?!

Er liggen nog meer hete kooltjes in het vuur voor de BC-leden. Bijvoorbeeld: Hoe om te gaan met een hoge parkeerdruk in sommige buurten, waarbij de ene groep bewoners om maatregelen vraagt en een andere groep geen parkeerprobleem ervaart.

 CeesFisser@Westerpost.nl

Omdat Bestuurscommissies sinds 16 maart 2016 niets meer te zeggen hebben over het parkeerbeleid in hun stadsdeel, en de Centrale Stad nog wel tot eind 2017 bezig is met het opstellen van een “Parkeerplan Nieuw-West”, zouden bewoners in buurten die nu een hoge parkeerdruk ervaren, nog zeker een jaar moeten wachten op het begin van een oplossing. Om toch dit jaar al een begin te maken, wil Nieuw-West (in overleg met de Centrale Stad) zes gebieden met voorrang behandelen. In de volgorde waarin ze aan de beurt komen, zijn dat:

– Jan de Louterbuurt,

– De Aker Oost,

– Meer en Oever,

– Lodewijk van Deysselstraat,

– Osdorpplein e.o. en

– Nieuw Sloten.

 

Fiscaal parkeren

Maar juich niet te vroeg… Want de enige maatregel die zal worden aangeboden om de parkeerdruk te verlagen, zal ‘fiscaal parkeren’ (= betaald parkeren) zijn. Zo staat het in het voorstel dat het DB van Nieuw-West woensdag aan de BC voorlegt.

 

Draagvlakmeting

Als de BC na voorbespreking deze week en besluitvorming volgende week akkoord gaat met het voorstel, zal t.z.t. in elk gebied eerst een zogeheten draagvlakmeting gehouden worden. Met vragen als:

  1. Is de buurt voor de invoering van fiscaal parkeren of niet?
  2. Welke venstertijden hebben de voorkeur van de buurt? (09-16u, 09-19u, 09-21u of 09-24u)
  3. Welke tariefstelling heeft de voorkeur van de buurt? (oplopend van € 1,30 tot € 5,00)

Daarnaast is er de mogelijkheid om de regulering gefaseerd in te voeren. Dit is een uitvoeringsvraagstuk waarin bij de uitvoering naar wordt gekeken.

 

Plus 12 maanden

Om teleurstelling te voorkómen: Als de bewoners (nog steeds) behoefte hebben aan betaald parkeren, moet die uitkomst van de draagvlakmeting voor goedkeuring voorgelegd worden aan ons DB en onze BC, aan het College van B&W én aan de Gemeenteraad. Dit proces inclusief het daarop volgende invoeringstraject duurt gauw 12 maanden voordat betaald parkeren daadwerkelijk is ingevoerd…

 

Meer weten?

Iedereen mag de vergadering bijwonen. De vergadering wordt ook opgenomen en uitgezonden via: https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/368406/Voorbereidende%20commissie%2018-01-2017