Betaald parkeren niet afschaffen

Merendeel bewoners in enquête in Slotervaart-2:

Uit de stadsdeelraad

Nieuw-West – In de raadsvergadering van 19 december 2012 beantwoordde stadsdeelwethouder Parkeren, Ronald Mauer, vragen van raadslid Tuncay Sevincer (D66) naar aanleiding van publicaties over de evaluatie van betaald parkeren in het gebied ‘Slotervaart-2’. Desgevraagd heeft Mauer de conclusies uit die evaluatie nader toegelicht.

Cees Fisser (#CehabeeF)

Ronald Mauer licht evaluatie toe

Op 1 april 2008 is ten oosten van de ringspoorbaan in voormalig stadsdeel Slotervaart betaald parkeren ingevoerd (Slotervaart-1). Omdat hierdoor ten westen van de ringspoorbaan de parkeerdruk fors toenam, is sinds het voorjaar van 2010 ook dat gebied met betaald parkeren (gefaseerd) uitgebreid, tot aan de oostoever van de Sloterplas (Slotervaart-2).

Bij het vaststellen van het parkeerbeleidsplan ‘Creatief parkeren in Nieuw-West’ (2012-2020) is door de deelraad verzocht om het betaald parkeren in Slotervaart-2 te evalueren. Adviesbureau Regioplan, dat veel ervaring heeft op het gebied van parkeeronderzoeken, heeft begin september 2012 een enquête gehouden. Bij de verwerking van de antwoorden is het gebied in 5 deelgebieden verdeeld (zie kaart). Ronald Mauer: “Eén van de vragen was: ‘Vindt u dat er iets aan het parkeerbeleid in Slotervaart moet veranderen? Zo ja, wat dan?’ Gemiddeld vindt 44% van de inzenders dat het betaald parkeren moet worden afgeschaft. 56% vindt dus dat betaald parkeren niet moet worden afgeschaft!”

 

Misverstand tevreden/ontevreden

Eind november is bij het opstellen van het nieuws/persbericht over de uitkomst van de evaluatie een misverstand ontstaan over het percentage ‘tevreden’ bewoners. Mauer: “Het was onjuist om te stellen dat de 56% die vindt dat betaald parkeren niet moet worden afgeschaft, er ‘tevreden’ mee is. Uit een andere tabel in het rapport bleek dat 30% ‘tevreden tot zeer tevreden is’, en 47% ‘ontevreden of zeer ontevreden’. Maar de basisvraag: ‘moet betaald parkeren worden afgeschaft’, vind ik belangrijker. Want men kan om diverse redenen ontevreden zijn, bijvoorbeeld omdat de bediening van de draaiknop op parkeermeters te wensen overlaat. Die draaiknop-parkeermeters worden overigens binnenkort in heel Amsterdam (versneld) vervangen.”

Afschaffen en opkomst

Tabel 3.13 toont de resultaten per deelgebied. Op grond daarvan voelt Mauer zich gesterkt in zijn conclusie om nu geen maatregelen te nemen. Mauer: “In de deelgebieden 2 en 4, de enige twee gebieden waar een meerderheid van degenen die de enquête hebben ingevuld, vóór afschaffing van betaald parkeren is [twee deelgebieden relatief ver van station Lelylaan dat veel ‘vreemdparkeerders’ aantrekt, red.] is de opkomst láger dan in deelgebied 3, vlakbij station Lelylaan, waar géén meerderheid voor afschaffing van betaald parkeren is. Met andere woorden: Waar de parkeerdruk het hoogst was, is geen meerderheid te vinden voor afschaffing.” Daarmee lijkt in Slotervaart-2 de invoering van betaald parkeren het gewenste resultaat op te leveren.

 

Opkomstdrempel

Raadslid Sevincer vroeg 19 december of het stadsdeel een herinneringsbrief gestuurd had, om de bewoners te stimuleren de enquête in te vullen, om de opkomstdrempel van 35% te halen. Had die drempel eigenlijk ook al niet in de (eerste) brief bij de enquête moeten staan?

Mauer, die onde

rstreept dat er van alles is gedaan om de bewoners te attenderen op de enquête: “Het is de vraag of er dan meer bewoners de enquête hadden ingevuld en of een opkomstdrempel een goede reden is om een enquête in te vullen. Ik ga er vanuit dat bewoners of ondernemers aan een enquête meedoen, als ze het onderwerp belangrijk vinden voor hun dagelijkse woon- of werkomgeving.”

Tariefsverhoging of uitbreiding

Op 1 januari 2013 is het parkeertarief in Slotervaart-1 verhoogd. Wat is de volgende stap, als volgend jaar blijkt dat de inkomsten voor het parkeerfonds weer onvoldoende zijn? Opnieuw tariefsverhoging of uitbreiding van gebieden met betaald parkeren? Mauer: “Op dit moment zeg ik: geen van beiden. Het financiële argument is trouwens voor mij niet doorslaggevend. Pas als het aantal ‘vreemdparkeerders’ niet afneemt en in de grensgebieden van betaald parkeren of blauwe zones gaat staan; als het autobezit van bewoners verder toeneemt en ze weigeren op eigen terrein te parkeren, én uit parkeerdrukmeting blijkt dat die druk in bepaalde gebieden enorm hoog wordt, dan moet mijn opvolger misschien rigoureuze maatregelen nemen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.