Berichten uit stadsdeel West

Meer groen, minder tegels in West

‘Tegels eruit, groen erin’ is een initiatief van bewoners Ralf Stuiver en Rania Siona dat gesteund wordt door stadsdeel West. Stuiver: ‘’Tegels eruit, groen er in’ kan de stad weer een beetje gezond worden’’. Het initiatief heeft als doel om 10.000 tegels uit tuinen te vervangen voor groen voor het einde van 2019. Momenteel staat de teller op 7500 tegels. Vanaf de start in april 2018 zijn er 21 aanvragen ingediend om tuinen groener te maken en 8 gerealiseerd. De focus ligt op zes punten: het verwijderen van tegels, het leveren van aarde en bomen, geven van tuin informatie, hulp bij het onderwerpen van tuinen en de daadwerkelijke realisatie. Portefeuillehouder Jeroen van Berkel steunt het initiatief en was aanwezig afgelopen maandag 6 mei aanwezig bij een realisatie in HVE Querido-De Roggeveen. Van Berkel: ‘’Amsterdamse binnentuinen liggen vol stenen. Het is mooier, beter en gezonder als tuinen groener worden en meer water kunnen absorberen. Daarom is dit een goed initiatief. En ik ben er van overtuigd dat we dit jaar de over de 10.000 tegels eruit heen gaan!’’. Meer informatie en aanmelden via www.tegelseruit.nl

 

Gratis cursus voor mantelzorgers in West

Amsterdammers die zorg dragen voor een naaste, kunnen in West deelnemen aan de gratis cursus ‘De zorg de baas’. De cursus begint op 16 mei 2019 in De Havelaar (Douwes Dekkerstraat 2) en beslaat vijf bijeenkomsten. Tijdens de cursus leren deelnemers onder meer hoe je omgaat met degene die je verzorgt en krijgen ze handreikingen om beter te reageren op gedrag van de hulpbehoevende. De cursus wordt gegeven door mantelzorg centrum Markant. Aanmelden is verplicht en kan per mail via info@markant.org of telefonisch via 020886 8800.Meer algemene informatie over de cursus via www.markant.org/zorg-de-baas en informatie over data van de bijeenkomsten via www.markant.org/agenda. Het is ook mogelijk om de cursus online te doen. Meer info: www.markant.org/online-cursus

 

Referendum Domela Nieuwenhuisplantsoen zorgt voor vergroening

Onder aanvoering van portefeuillehouder Jeroen van Berkel wordt op zondag 12 mei het ‘Domela Nieuwenhuisplantsoen’, de groene entree van de Spaarndammerbuurt heropend. Met een grondige opknapbeurt is het plantsoen groener geworden zoals de bewoners hebben gewenst. Bijzondere elementen zijn een kunstwerk met metalen bogen dat verwijst naar het koor van de geliefde Maria Magdalenakerk die hier ooit stond, de herstelde kerkmuur en kunst van Elspeth Pikaar in de koorvloer. Ook is er veel aandacht besteed voor de natuur. Zo vangt het groen veel regenwater op en zijn er speciaal voor de bijen, vlinders en andere insecten veel verschillende plantensoorten aangeplant. De kerk werd vanwege de slechte fundamenten in 1967 gesloopt. Op verzoek van de buurt werd het braakliggende terrein in 1973 ingericht als speelplaats en kreeg het de naam ‘Domela Nieuwenhuisplantsoen’. In 2004 was het de bedoeling om het plantsoen deels te bebouwen, maar bewoners wilden dit niet. In 2008 dwongen zij een referendum af om juist te vergroenen. Na jaren van inzet daartoe, besloot stadsdeel West in 2016 het plantsoen groen te laten en een flinke opknapbeurt te geven. Het programma begint om 13.00 uur met een inloop waarna om 14.00 uur het plantsoen wordt heropend. Van 14.30 uur tot 15.30 kunnen bewoners praten en om 16.00 uur is de afsluiting. Buurtbewoners schoffelen elke tweede zaterdag van de maand tussen 10.00 en 13.00 uur om het plantsoen te onderhouden. Hiervoor aanmelden kan via domelaplantsoen@gmail.com. Meer informatie via https://www.amsterdam.nl/nieuws-westerpark/feestelijke/

 

Inloopbijeenkomst ontwikkeling Ringspoorzone-Noord, Kolenkitbuurt

Stadsdeel West nodigt bewoners uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 15 mei van 18.00 tot 20.00 uur over de ontwikkeling van Ringspoortzone-Noord, gelegen in de Kolenkitbuurt. Het plan is om in dit gebied, tussen de Majoor Fransweg en de Wiltzanghlaan, één gebouw met circa 80 woningen te realiseren. Daarnaast is in het plan ruimte opgenomen voor diverse maatschappelijke voorzieningen. Na het realiseren van het gebouw wordt ook de openbare ruimte eromheen vernieuwd. De bijeenkomst vindt plaats in B.A.C.K, gelegen aan de Bos en Lommerweg 361. Meer informatie via b.iseli@amsterdam.nl

 

Presentatie City Circles bij WOW

In het project City Circles onderzoeken studenten van de Design Academie Eindhoven en Artists in Residence van WOW in een km rondom het gebouw van WOW op verschillende thema’s de buurt. Op 13 mei 2019 van 14.00 tot 17.00 uur presenteren alle 19 onderzoekers zichzelf en de door hen gekozen thema’s uit de buurt voor een besloten gezelschap. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 21 juni 2019 zichtbaar tijdens het ‘We make the City festival’ met een openbaar toegankelijke tentoonstelling en wandelingen in de buurt.

 

Stadsdeelcommissie

Dinsdag 21 mei vindt de volgende stadsdeelcommissievergadering plaats. Meer informatie via https://west.notubiz.nl/