Belangrijke telefoonnummers

voor bewoners met hulpvragen, of behoefte aan een contactmoment

Algemeen Nationaal

Rode Kruis hulplijn voor kwetsbaren

070 445 58 88

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

0348 46 66 66

Gemeente Amsterdam

Voor Elkaar (voor zowel hulpvragen, als hulpaanbod)

020 767 0031

Algemeen nummer gemeente

14 020

De gemeente is via één algemeen nummer te bereiken op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Bij noodgevallen kunt u 24 uur per dag bellen.

14 020 heeft onder andere alle telefoonnummers van de Gebiedsmakelaars