Belangrijke gegevens voor bewoners met hulpvragen of behoefte aan een contactmoment

Het Corona virus beheerst op dit moment ons leven, ook in stadsdeel Nieuw-West. De verwachting is dat dit nog enige tijd duurt. Iedereen kan besmet raken en het virus verder verspreiden. Daarom is het belangrijk om de landelijke maatregelen op te volgen. Eén van de belangrijkste maatregelen is om zoveel mogelijk binnen te blijven.

Meer binnen blijven betekent minder sociaal contact. In sommige gevallen betekent dit ook minder praktische hulp. Een persoonlijk bezoekje of naar een sportclub of café gaan, is voorlopig niet vanzelfsprekend.

Voor de bewoners en ondernemers uit Nieuw-West die behoefte hebben aan contact, zijn er verschillende mogelijkheden. Hieronder vindt u de belangrijkste contactgegevens van organisaties in de buurt.

Contact met de gemeente Amsterdam

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de dienstverleningvan de gemeente aangepast.

Voor de komende weken:

• Regel uw zaken thuis op amsterdam.nl/directregelen.

• Hebt u een vraag? Kijk eerst op amsterdam.nl.

• Bel 14 020 alleen bij spoed of een dringende vraag, dan past de gemeente maatwerk toe.

• Kom alleen naar het Stadsloket als u een afspraak hebt. De inloopbalies zijn gesloten. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten?

Verzet de afspraak en kom als u weer beter bent.

Voor Elkaar in Amsterdam

Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. U kunt bellen voor hulp of een luisterend oor. Dit zorgt ervoor dat u zich minder alleen voelt. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken: 020 767 0031. Of kijk op www.voorelkaarinamsterdam.nl.

U kunt ook mailen naar info@voorelkaarinamsterdam.nl.

Contact met een Huis van de Wijk

In Nieuw-West zijn er verschillende Huizen van de Wijk. Een Huis van de Wijk is een buurthuis, waar u normaal gesproken terecht kunt voor activiteiten, spreekuren, informatie en advies op allerlei gebieden.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, gelden de volgende maatregelenvoor de Huizen van de Wijk:

• Alle activiteiten in de Huizen van de Wijk gaan niet door.

• De meeste Huizen van de Wijk zijn gesloten voor bezoekers.

• Stichting Eigenwijks (bewonersorganisatie Nieuw-West) is telefonisch bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 020 346 06 70.

• Huis van de Wijk De Honingraat (Slotermeerlaan) is bereikbaar op het nummer 020 820 87 41.

• Het PlusPunt (Albardakade) is bereikbaar op het nummer 020 611 20 83.

De volgende Huizen van de Wijk zijn nog geopend op vaste tijdstippen:

• ‘t Blommetje, Hoekenes 24 (Osdorp): van 09.00 – 13.00 uur.

• Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427 (Slotervaart): van 09.00 – 14.00 uur.

Hulp in de buurt Slotervaart

Voor ouderen en kwetsbare mensen heeft het team van Huis van de Wijk Ru Paré/De Buurtzaak een telefoonnummer ingeschakeld: 020 223 5191. Medewerkers van Hulp in de Buurt staan klaar om boodschappen te doen of een praatje te maken. Uiteraard op veilige afstand.

Hulp in de Van Deysselbuurt

Woont u in de Van Deysselbuurt en heeft u bijvoorbeeld hulp nodig met boodschappen of uw hond uitlaten? Bel dan naar 020 614 6844 of naar 06 294 82731. In de Buurtkeuken (Lodewijk van Deysselstraat 41) kunt u soep en brood halen op dinsdag en donderdag. Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u gratis fruit, groenten en andere producten in kratten op halen.

Hulplijn Algemene Bond voor Ouderen en Rode Kruis

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus of graag een praatje willen maken:

0348 466 666.

Ook het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen: 070 445 5888. U kunt bellen als u behoefte heeft aan een luisterend oor of als u advies nodig heeft omdat u alleen thuis zit.

Ondernemen in tijden van corona

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen:

tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Verder nog vragen: www.amsterdam.nl/coronavirus, met alle informatie en ontwikkelingen over het coronavirus in Amsterdam.