BC besluit zoals verwacht

Uit de Bestuurscommissie 

Nieuw-West – Na de voorbereidende BC-vergadering op 6 september, was het 13 september tijd om besluiten te nemen. Maar eerst kreeg de BC een presentatie over het project ‘Zuidasdok’ dat tussen 2019 en 2028 wordt uitgevoerd en waarvoor ook knooppunt ‘De Nieuwe Meer’ op de schop gaat. 

CeesFisser@Westerpost.nl

Voorafgaande aan de BC-vergadering was de projectleider van het Zuidasdok, Martijn Overmulder, uitgenodigd om de plannen voor een gedeeltelijke ondertunneling van de A10-Zuid te presenteren. Want in die plannen gaat ook het verkeersknooppunt ‘De Nieuwe Meer’ op de schop. Naast het bedrijvenpark Schinkel (noordzijde), komen nieuwe/ verbrede wegen op slechts 5 meter afstand van bestaande kantoren te liggen. Het tennispark wordt verplaatst; woonboten kunnen misschien wel blijven liggen. Aan de zuidkant komt een doorgaand (brom)fietspad over de Schinkelbrug, waardoor de Riekerweg beter ontsloten wordt naar stadsdeel Zuid.

Het totale project kost 1,9 miljard (huidige berekening), waarvan Amsterdam ‘slechts € 219 miljoen’ bijdraagt. Maar dan heb je ook wat: 2x 6 rijstroken in beide richtingen, waarvan 2x 4 voor doorgaand verkeer, en 2x 2 voor verkeer met een lokale bestemming. Het idee voor deze ontwikkeling is de bereikbaarheid van de Zuidas. Voor autoverkeer én voor openbaar vervoer. Want in de krappe ruimte zijn bredere perrons nodig om de reizigersstroom (o.a. die met de NoordZuid-lijn reizen) te verwerken. Langs hele tracé moeten zo’n 14400 bomen gekapt, waarvan 3444 in Nieuw-West, die allen bestempeld zijn als ‘laagwaardig groen’ op de taluds. Volgens een herplant- en compensatieplan worden 4000 bomen met een diameter van 18 tot 20 cm herplant.

Het project start in 2019 met uitvoering en moet in 2028 klaar zijn.

Geen bomenkap Sloterpark

Portefeuillehouder Erik Bobeldijk (SP) had mededelingen over kapvergunningen in het Sloterpark. Tegen de kapvergunning aan de oostkant van het Sloterpark was – met succes – bezwaar ingediend. Het DB heeft besloten de vergunning “buiten werking te stellen”. Met uitzondering van noodkap, zal het DB – als daar later aanleiding voor is – opnieuw een vergunning aanvragen met alle bezwaarmogelijkheden van dien.

Voor de kap aan de westkant was de vergunning onherroepelijk geworden, maar toch heeft het DB besloten daar voorlopig geen gebruik van te maken. Eerst wordt de herinrichting van het Sloterpark besproken met bewoners.

Parkeermaatregelen

Voor de Jan de Louterstraat en omgeving was eerder dit jaar een Blauwe zone in werking getreden. Op verzoek van bewoners van het ‘Scholeneiland’ is dit gebied in tweede instantie aan de Blauwe zone toegevoegd. De BC ging daar unaniem mee akkoord.

Ook eensgezind was de BC voor een wijziging in het gebied met Betaald parkeren in Sloterdijk II. Daar worden twee gebieden samengevoegd tot één gebied en van de 742 parkeerplaatsen worden maximaal 600 vergunningen voor bewoners en ondernemers verleend; de rest is voor bezoekers.

Detailhandelsbeleid

Burgemeester en Wethouders hadden de 7 Bestuurscommissies om advies gevraagd over het beleid van de Centrale Stad voor de detailhandel in Amsterdam. Desgevraagd door diverse politieke partijen had het DB van Nieuw-West het advies dat de BC naar de Centrale Stad gaat sturen, aangepast en duidelijker gemaakt. Zo neemt de BC stelling tegen het standpunt van de Centrale Stad dat de (loop)afstand tot winkels waar men dagelijkse boodschappen haalt, wel 750 meter zou mogen zijn. Onze BC vindt dat te ver!

Ook vraagt de BC bij de Centrale Stad meer ruimte om te mogen pionieren om meer reuring te krijgen, bijvoorbeeld in Westpoort, waar volgens de BC te strenge eisen gelden die geen plaats bieden voor experimenten.

Paulus de Wilt: “Ik vind dat u dit uitstekend verwoord hebt”.

Paulus de Wilt (GroenLinks) complimenteerde het DB voor de opgestelde adviesbrief waar dit soort kanttekeningen in verwoord zijn: “De brief geeft helder aan, welke opmerkingen wij hebben bij het economisch beleid, en ik denk dat extra aandacht voor het detailhandelsbeleid in Nieuw-West geen kwaad kan. En ik vind dat u dit uitstekend verwoord hebt”. De adviesbrief is unaniem vastgesteld.

 

Bestuurlijk stelsel

De partijen in de BC hadden 9 amendementen (wijzigingsvoorstellen) voorgelegd om de brief aan te passen, die de BC naar de gemeenteraad gaat sturen. Na ruim een uur vergaderen, bleek er voor 7 van de 9 voorstellen geen meerderheid te zijn.

Daarna volgde de stemming voor de brief zelf. Alleen de Erik Bobeldijk en André Meijler (SP) stemden tégen, waardoor de BC de brief met daarin bezwaren tegen het voorgestelde bestuurlijk stelsel naar de gemeenteraad stuurt. Sommige BC-leden vroegen zich openlijk af, “of de gemeenteraad nog wel wat met de bezwaren zal doen”.