Basisscholen Stichting Westelijk Tuinsteden gaan voor zon

Duurzaam opvoeden kan niet vroeg genoeg beginnen. Bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden voegen ze daad bij het woord. Afgelopen zomer werden de eerste twee van in totaal vijf zonnesystemen opgeleverd. Later dit jaar moeten er 947 zonnepanelen op de daken van de scholen liggen.  

Met de installatie van de zonnepanelen wil STWT het goede voorbeeld geven aan haar leerlingen. Met de installatie van LED werd het energieverbruik al behoorlijk terug geschroefd. En nu wordt er dus ook op duurzame wijze energie opgewekt. Tussen 50 – 80 procent (verschillend per school) van de energiebehoefte komt straks van de eigen daken.

sitezonnepanelen-basisscholenAlle vijf systemen bij elkaar wekken straks zo’n 160.500 kWh per jaar op. Ter vergelijking: van deze hoeveelheid stroom kunnen 600 wasmachines een jaar lang elke dag een was draaien. De firma’s LENS en Zonnestroom tekenden voor het ontwerp en installatie van de zonnesystemen. Voor de investering in de zonnepanelen ontving Stichting Westelijke Tuinsteden een subsidie van 20 procent van de Provincie Noord Holland.

Het project heeft naast het duurzame karakter nog een ander voordeel: er wordt behoorlijk bespaard op de energielasten. Deze besparing kan weer gebruikt worden voor andere (onderwijs) zaken. Directeur Martin Langeslag van OBS De Vlaamse Reus is blij dat zonnepanelen zijn opgeleverd: Investeren in de toekomst, dat past bij onze basisscholen”.