Badhoevedorp: op weg waarheen?

Anja Maas

Badhoevedorp. Het viaduct bij de Pa Verkuyllaan is weg. Voor het eerst sinds meer dan 40 jaar kunnen de omwonenden van de voormalige A9,  die tot nu toe tegen de muur van de snelweg aankeken,  elkaars huizen zien. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Sinds afgelopen maandag zijn ze verplaatst naar de Sloterweg, waar op 17 augustus ook dat viaduct verdwenen moet zijn. En dan volgt het viaduct bij de Kamerlingh Onneslaan. Op het opengevallen terrein zaait Rijkswaterstaat gras en dan mag de gemeente Haarlemmermeer aan de slag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samen?

Hoe de opengevallen ruimte moet worden ingevuld, daarover lopen de meningen nog sterk uiteen. Haarlemmermeer kwam eind 2017 met een stedenbouwkundig ontwerp en zegt dat daarin gebruik is gemaakt van ideeën uit de Begeleidingsgroep Centrumgebied. Hierin zaten ook de Dorpsraad en de Business Club Badhoevedorp. Daarna volgden enige informatiebijeenkomsten, waar om reacties op dit ontwerp is gevraagd. Volgens de gemeente is er op deze momenten sprake geweest van constructief overleg en wordt er nu gewerkt aan een DSO= Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Daarna volgt het officiële inspraaktraject voor bewoners en belanghebbenden en kan de raad een definitief plan vaststellen.

Participatie, meedenken, meedoen, sleutelwoorden in deze tijd,  is iets wat de Dorpsraad en de Business Club Badhoevedorp, onder de noemer samen één, graag anders gezien hadden. Ze wonden er geen doekjes om en zeiden officieel  het overleg met de gemeente op. Er ontstond grote commotie. Peter Verdaasdonk zei namens de BCB dat er sprake was geweest van inhoudelijke inbreng van zijn club, maar dat daarvan  nauwelijks iets was terug te zien in de gemeenteplannen. De Dorpsraad huldigde een zelfde standpunt.  Wethouder Reneman op zijn beurt stelde dat niet de Dorpsraad was opgestapt, maar dat hijzelf de Dorpsraad buiten het overleg had geplaatst. Dat laatste omdat de  Dorpsraad overlegmomenten had georganiseerd met de achterban, terwijl die in deze fase nog niet bij het overleg moest zijn betrokken, maar alleen het bestuur van de Dorpsraad. Er ontstonden flinke kreukels in de relatie en die zijn nog niet glad gestreken. Dus wie door Badhoevedorp rijdt, de nieuwe situatie ziet ontstaan en zich afvraagt: Badhoevedorp wat nu? krijgt maar een antwoord: afwachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Overigens is het niet zo dat er van de Badhoevedorpers zelf geen initiatieven komen Volgende week hoopt deze krant hier aandacht aan te kunnen besteden.