Amsterdamse Kunstraad ondersteunt ambities theater de Meervaart

In haar vandaag gepubliceerde advies voor de 21 Amsterdamse kunstinstellingen is de Amsterdamse Kunstraad enthousiast over de ambities van Theater de Meervaart. Ze ondersteunt de positie die het theater op zich neemt binnen de Amsterdamse grootstedelijke samenleving door in te spelen op de actualiteit, ruimte te geven aan een ander cultureel divers geluid en aansprekend te zijn voor een nieuw publiek. In haar advies aan de wethouder adviseert de raad dan ook om de subsidie aan dit cultuurhuis in Amsterdam Nieuw-West te verhogen met 700.000 euro. Met het extra geld moet het theater haar onderhouds- en investeringsreserves op peil brengen en kan het een mooie stap zetten in de realisatie van haar ambities.

Theater de Meervaart ontwikkelt de komende kunstenplanperiode nieuw theateraanbod in samenwerking met bekende en nieuwe theatermakers. Deze voorstellingen zijn een aanvulling op het reguliere aanbod en richten zich nadrukkelijk op het publiek in stadsdeel Nieuw-West. Ook de educatieve activiteiten, die het theater presenteert onder de naam Meervaart Studio, krijgen veel lof van de raad. De raad waardeert de flinke inzet op dit vlak en de goede balans tussen de intrinsieke waarde van kunst en de vraag van deelnemers en scholen.

Het nieuwe aanbod en het educatieve programma wordt gemaakt in samenwerking met vijf huisgezelschappen waaronder ICKamsterdam. Dit stadsgezelschap voor de hedendaagse dans vestigt zich vanaf 2017 met zijn studio’s en kantoren in Theater de Meervaart. Een aansprekend voorbeeld van de toekomstige samenwerkingen is de voorstelling Swan Lake, een duistere interpretatie van het iconische sprookje in dans, theater en live (pop)muziek. Deze productie van theatermaker Jakop Ahlbom, ICKamsterdam en Theater de Meervaart gaat op 24 juni a.s. in première.