Amsterdams verbod reclamefolders is schadelijke symboolpolitiek

Verspilling is niet goed en zeker niet duurzaam. Wordt ongeadresseerd reclamedrukwerk niet gelezen, dan betekent dat onnodig gebruik van grondstoffen. Maar de folder wordt juist goed gelezen. De maatschappelijke en economische waarde ervan is enorm. Nationaal Onderzoek Multimedia wijst uit dat 96% van de bevolking wel eens een folder leest, 78% de folders gebruikt om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en dat bij 80% de folder leidt tot actie. De retail is qua omzet voor circa 30% afhankelijk van de folder die eveneens zorgt voor veel inkomsten voor gemeenten. Online folderplatforms bieden vooralsnog niet de (attentie)waarde, effectiviteit en het bereik van de papieren folder. Wil de PvdD winkeliers wegjagen?
De bij de folderverspreiding betrokken partijen hebben belang bij het voorkomen van verspilling en nemen daar actie tegen. Voorbeeld: de NEE|NEE en NEE|JA stickers. In Amsterdam heeft 45% van de huishoudens een sticker op de bus. Wat is het probleem van de PvdD? De burger is blijkbaar zeer goed in staat om zelf actie te ondernemen wanneer hij geen folders meer wenst te ontvangen. Overbodige regelgeving die riekt naar symboolpolitiek.
Dat gevoel wordt versterkt door de oproep van de PvdD om papieren folders te vervangen door digitale reclameboodschappen. Waarom? Diverse onderzoeken wijzen uit dat de footprint van een reclamemail en een folder vergelijkbaar is. De ICT-sector is inmiddels goed voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een fysiek product vervangen door niet-tastbare data andere biedt geen soelaas. Wat de PvdD beweert klopt niet. Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders doet een duit in het zakje. Het beveelt het PvdD-voorstel aan en beweert, op basis van ‘feiten’ van Milieucentraal, dat bij drie op de tien huishoudens ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen wordt weggegooid. Gevolg: 3000 ton papier zou onnodig worden geproduceerd, getransporteerd en als afval worden afgevoerd en verwerkt. Volgens het college staat die 3000 ton gelijk aan het kappen van bijna 10.000 bomen per jaar. De vraag die dit oproept: welke bomen? Het gros van het folderpapier is gemaakt van reeds een aantal maal hergebruikt oudpapier. En het aantal gekapte bomen klopt uitsluitend wanneer gebruik zou worden gemaakt van dik, glossy papier gemaakt van verse houtvezels. Maar dat gebeurt dus niet. Milieucentraal is een met belastinggeld gesubsidieerd instituut dat in de afgelopen maanden al meerdere malen uit de bocht is gevlogen met onjuiste en matig gecommuniceerde informatie. Dit levert Nederlandse bedrijven schade op. Het is opmerkelijk dat het stadsbestuur niet ook informeert bij de betrokken partijen.
Met de verdragen van Parijs werken ook Nederland en Amsterdam aan een circulaire economie. Papier is een natuurproduct, een circulair communicatiemiddel. Het wordt duurzaam geproduceerd met een hernieuwbare grondstof. Het bosoppervlak in Europa is sinds 1950 met 30% toegenomen. Mede door de papierindustrie. In Nederland is nauwelijks papier verkrijgbaar zonder FSC-/PEFC-keurmerk. Voor iedere voor de papierproductie gebruikte boom wordt minstens één nieuwe boom geplant. Die bomen leveren een positieve bijdrage aan de reductie van het CO2-probleem. Daarnaast vormt ongeadresseerd reclamedrukwerk voedsel voor nieuwe folders, kranten en verpakkingen. 86% van het op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Ruim 80% van het in Nederland gebruikte papier en karton bestaat uit oudpapier. Met de inzameling van oudpapier genereren gemeenten veel inkomsten. Ook Amsterdam verdient mede door de folders veel geld aan de inzameling van oudpapier. Als het stadsbestuur wat meer ambitie zou tonen zou het zelfs nog veel meer kunnen verdienen. Amsterdam haalt nog niet de helft van het landelijk gemiddelde op het vlak van de inzameling van huishoudelijk papier.
De regelzucht van de PvdD heeft met de concept APV zijn voorlopige hoogtepunt bereikt. Het is te hopen dat de Amsterdamse raadsleden op 16 maart hun gezond verstand gebruiken en de PvdD oproepen zich toe te leggen op zaken waar de Amsterdamse gemeente wel het verschil mee kan maken op milieugebied. Laat de folder zijn waarde voor bedrijfsleven en burger behouden en laatstgenoemde zelf beslissen of hij informatie niet wenst te ontvangen. De cijfers laten zien dat het huidige systeem goed werkt.
Erik Timmermans
Directeur Papierenkarton.nl