Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp 🗓 🗺

Haarlemmermeer Noord
Dorpshuis Badhoevedorp Map

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp houdt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 30 maart om 20.00 uur in het Dorpshuis. Inloop start om 19.30 uur. Ook niet leden zijn hierbij van harte welkom. Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Vorig verslag van 21 maart 2016: te vinden op dorpsraadbadhoevedorp.nl
  2. Jaarverslag 2016
  3. Financieel verslag 2016: Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
  4. Bestuurswijziging
  5. Vaststelling beleidsplan 2017
  6. Rondvraag
  7. Sluiting formele gedeelte.20

Na de pauze start het dorpsraadcafé waar alle bewoners van gedachten kunnen wisselen.