Algemene Ledenvergadering en Openbare Dorpsraadbijeenkomst 🗓 🗺

Haarlemmermeer Noord
dorpshuis van Badhoevedorp Map

Uitnodiging Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp voor de Algemene Ledenvergadering en Openbare Dorpsraadbijeenkomst op maandag 26 maart

 De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp organiseert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op: maandag 26 maart 2018 om 19.00 uur

in het dorpshuis van Badhoevedorp. 

Agenda:

  1. Opening en Welkom
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017 ter goedkeuring
  3. Jaarverslag 2017 en werkplan 2018
  4. Financieel verslag 2017

* Verslag kascommissie

* Benoeming kascommissie

  1. Bestuurswijziging:

* Aftreden bestuurslid Kees Koopman, bestuurslid

  1. Rondvraag
  2. Sluiting formele gedeelte

20.00 uur:  presenteren de winnaars van het Kaj Munk College hun ideeën voor het inrichten van de buurtparken Einsteinlaan en Papegaaienpark

Na de presentaties staat deze avond in het teken van de (her-)inrichting Centrum Badhoevedorp.